Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Kaasava, rohelise ja eduka maailma heaks.

Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Kestlikkus osa meie organisatsioonikultuurist. See väljendub selles, kuidas me üksteist ja oma kliente kohtleme. Oleme pühendunud oma äri juhtimisele vastutustundlikul ja kestlikul moel ning ootame samasugust pühendumist ka oma koostööpartneritelt.

Keskkond

Keskkonnateadlikkus on seotud kõigi meie tegevuste, teenuste ja toodetega ning ootame keskkonnateadlikkust ka meie äripartneritelt. Õigusbüroode peamised keskkonnamõjud tulenevad tavaliselt paberi ja elektri tarbimisest ning reisimisest, mis põhjustab süsinikdioksiidi emissiooni. Oleme pühendunud oma tegevuse keskkonnamõjude märkimisväärsele vähendamisele. Eelistame kõigis oma tegevustes minimaalset paberikasutust, prügi sorteerimist, ühistransporti ja kohalikku ning orgaanilist toitu. Paljud meist on võtnud sellise hoiaku ka koju kaasa.

Keskkond ja kunstide edendamine

Keskkonnateadlikkus on seotud kõigi meie tegevuste, teenuste ja toodetega ning ootame keskkonnateadlikkust ka meie äripartneritelt. Õigusbüroode peamised keskkonnamõjud tulenevad tavaliselt paberi ja elektri tarbimisest ning reisimisest, mis põhjustab süsinikdioksiidi emissiooni. Oleme pühendunud oma tegevuse keskkonnamõjude märkimisväärsele vähendamisele. Eelistame kõigis oma tegevustes minimaalset paberikasutust, prügi sorteerimist, ühistransporti ja kohalikku ning orgaanilist toitu. Paljud meist on võtnud sellise hoiaku ka koju kaasa. Lisaks innustab Fondia noori kunstnikke edule. Meie Helsingi kontor pakub Kaunite kunstide akadeemiale (Academy of Fine Arts') seinapinda, kus akadeemia saab üliõpilaste näitusi presenteerida ning kus ostjatele antakse soovi korral kunstniku kontaktinfo. Samal ajal pakub visuaalse kunsti galerii rõõmu nii Fondia töötajatele kui ka klientidele.

Pro bono töö

Fondia sotsiaalne vastutus rakendub läbi erinevate koostööprojektide ja pro bono tööde.  Meie peamine fookus pro bono partnerluste juures igas riigis on suunatud kaasava ja turvalise ühiskonna kujundamisele ning Läänemere piirkonna looduskaitsele.

Pakume pro bono juriidilist nõustamist, mis on vastavuses meie ettevõtte strateegia ja pädevusvaldkondadega.  Soomes on meie pro bono partneriteks ME Foundation, Soome kirikuabi ja Läänemere tegevusgrupp. Rootsis toetame Norrtulls Sportklubb`i, et võimaldada laste ja noorte ühiskonnaga kohandumist.  Baltikumis töötavad meie kolleegid selle nimel, et võimaldada lastele kõrge kvaliteediga alusharidust.

Fondia eksperdid aitavad maandada kestlikkusega seotud riske Teie äritegevuses

Fondia juristid jälgivad hoolega õiguse arengut kestlikkuse valdkonnas ning aitavad klientidel püsida nendest arengutest sammu võrra ees.

Lisaks teadmistele kestlikkuse teemades on meie juristidel hea kogemus äriõiguses, tugev ärialane fookus ning proaktiivne lähenemisviis. Aitame kõigis kestlikkuse aspektides: inimõigused, tööõigus, keskkonna- ja ärieetika ning korruptsioonivastane võitlus. Meie juristid tõlgivad kestlikkusega seotud regulatsioonid Teie ettevõttele antavateks konkreetseteks nõuanneteks, sõltumata ettevõtte suurusest ja ärivaldkonnast.

Lisateavet jätkusuutlikkuse kohta meie töös leiate siit!