2022. aastast tõusevad mitmed olulised riigilõivud

01.01.2022 jõustus riigilõivuseaduse muudatus, millest tulenevalt tõusid mitmed olulised riigilõivud, sh riigilõivud äriregistrile esitatavate avalduste eest.

Näiteks tuleb edaspidi osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu või välismaa äriühingu filiaali kohta äriregistrisse muudatuse kandmise eest tasuda riigilõivu senise 18 euro asemel 25 eurot. Seega äriühingut puudutavaid registriandmeid muutma minnes tasub üle mõelda, kas võib olla veel midagi, mida võiks sama kandeavaldusega ära muuta (nt parandused põhikirjas vms), et vältida korduvate kandeavaldustega kaasnevate riigilõivude tasumise kohustust.

Osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu või välismaa äriühingu filiaali äriregistrisse kandmise eest tuleb tasuda riigilõivu senise 145 euro asemel 200 eurot ning kiirmenetluse kandeavalduse alusel registrisse kandmisel senise 190 euro asemel lausa 265 eurot. Muutusid ka ümberkujundamisega seotud riigilõivud – näiteks tuleb äriühingu osaühinguks või aktsiaseltsiks ümberkujundamise eest tasuda riigilõivu senise 130 euro asemel 180 eurot.

Kommertspandi kustutamise eest tasutakse riigilõivu senise 7 euro asemel 10 eurot.

Lisaks äriregistrile esitatavate avalduste eest tasumisele kuuluvate riigilõivudele, tõusid ka kohtumenetluse toimingutega seotud riigilõivud. Mõned sellekohased näited: maksekäsu kiirmenetluse asjas tuleb tasuda riigilõivu 3% nõudelt, kuid mitte alla 65 euro, senise 45 euro asemel. Saneerimisavalduse ja võlausaldaja pankrotiavalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu senise 300 euro asemel 420 eurot. Avalduse esitamisel juriidilise isiku erikontrolli läbiviimiseks ja läbiviija määramiseks, samuti avalduse esitamisel äriühingu osanikele ja aktsionäridele hagita menetluses hüvitise suuruse määramiseks tuleb samuti tasuda senise 300 euro asemel riigilõivu 420 eurot.

Täpsemalt saab muudetud riigilõivude kohta lugeda riigilõivuseadusest.