Seadusjärgne viivisemäär on muutunud

Fondia õigusbüroo - viivisemäär

Corporate
Pikka aega on intressimäärad püsinud nullis, mistõttu oleme juba päris ära harjunud, et seadusjärgne viivisemäär on 8% aastas (ca 0,02% päevas). Tegelikult võib seadusjärgne viivisemäär aga iga poole aasta tagant muutuda.

Seadusjärgne viivisemäär omab tähtsust eelkõige juhul, kui pooled ei ole viivisemääras kokku leppinud või kui see kokkulepe osutub tühiseks. Tuleb tähele panna, et seadusjärgse viivisemäära muutumine ei mõjuta lepingus kokku lepitud viivisemäärasid, välja arvatud juhul, kui lepingus on viivisemäära suurus seatud sõltuvusse seadusjärgsest viivisemäärast.

Viivisemäära muudatuse põhjuseks ei ole mitte seaduse muutumine, vaid asjaolu, et võlaõigusseaduse § 113 lg 1 seab seadusjärgse viivisemäära sõltuvusse Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatavast viimase poolaasta intressimäärast, mida avaldatakse iga aasta 01. jaanuariks ja 01. juuliks Eesti Panga kodulehel.

Seadusjärgse viivisemäära saab leida, kui lisada Eesti Panga kodulehel avaldatud viimasele intressimäärale võlaõigusseaduse § 113 lg 1 kohaselt 8% aastas.

Arvestades, et alates 01.01.2023 on Eesti Panga kodulehel avaldatud viimane intressimäär 2,5%, siis seadusjärgne viivisemäär on alates 01.01.2023 10,5% aastas (ca 0,03 % päevas).

Soovitame teil kasutatavad viivisemäärad üle kontrollida ning oma süsteemides ja arvetel vastavusse viia.