Isikuandmete kaitse Fondias

Fondias on meie jaoks oluline austada Teie privaatsust ning kaitsta hoolikalt Teie isikuandmeid. Meie eesmärgiks on, et kogu isikuandmete töötlemine oleks läbipaistev, mistõttu oleme käesolevasse sektsiooni koondanud kogu teie isikuandmete töötlemist puudutava informatsiooni.

Fondia tegutseb neljas riigis, kellest igaüks tegutseb andmete vastutava töötlejana. Kõik päringud ja taotlused palume saata e-posti aadressile: privacy(at)fondia.com.

Fondia Estonia
Rotermanni 14 EE-10111 Tallinn Estonia
Fondia Finland
Aleksanterinkatu 11 (Entrance at Kluuvikatu 6 A) FI-00100 Helsinki Finland
Fondia Lithuania
Gedimino pr. 20 LT-01103 Vilnius Lithuania
Fondia Sweden
Kungsgatan 56 SE-11122 Stockholm Sweden

Kuidas me isikuandmeid töötleme?

Käesolevaga oleme jaotanud isikuandmete töötlemisega seonduvad selgitused erinevatesse sektsioonidesse vastavalt sellele, millises rollis soovite oma andmete töötlemise kohta teavet saada. Me ei teosta profileerimist ega automaat-otsustamist.

 

Kellele me andmeid avaldame? Kas edastame andmeid väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda?

Me ei avalda andmeid kõrvalistele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda tuleb teha tulenevalt õigusaktist või seda nõuavad ametiasutused.

Isikuandmete töötlemisel kasutame rahvusvahelisi pilveteenuseid ja seoses nende teenustega võidakse andmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda. Tagame, et andmete edastamisel rakendatakse GDPR-i kohaseid kaitsemeetmeid.

Millised on Teie kui andmesubjekti õigused?

  • Õigus tutvuda enda kohta käivate andmetega.

  • Õigus nõuda ebatäpsete andmete parandamist või kustutamist.

  • Õigus esitada vastuväiteid enda andmete töötlemisele või taotleda nende piiramist.

  • Õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus järelevalveasutusele, milleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et