Tulekul on olulised muudatused äriõiguses – 1. osa

Corporate

Käesoleva aasta aprillis võttis Riigikogu vastu täiesti uue seaduse – äriregistri seaduse. Seadus jõustub põhiosas 1. veebruaril 2023 ning osaliselt hiljem (1. augustil ja 1. septembril 2023 ning 1. märtsil 2024).

Kuigi sellise nimega seadus on uus, moodustub äriregistri seaduse sisu seni äriseadustikus registripidamist käsitlenud sätetest. Senine äriseadustik on löödud kaheks, äriseadustikust on välja nopitud äriregistrit puudutavad sätted ning esitatud nüüd paremini süstematiseeritud kujul eraldi seaduses. Sama on tehtud mittetulundusühingute seaduse ja sihtasutuste seadusega – ka nende seaduste registripidamist puudutavad sätted on tõstetud üle äriregistri seadusesse.

Eraldi äriregistri seaduse koostamise kõrval on olulisem teada, et sama protsessi käigus tehti mitmeid olulisi muudatusi äriseadustiku sisus. Eelkõige väärivad märkimist alljärgnevad muudatused:

  • kaotatakse osaühingu miinimumkapitali nõue;

  • osaühingu osanike nimekirja pidamine antakse osaühingu juhatuselt registripidajale ja osanike andmed saavad registrikaardi andmete tähenduse;

  • muudetakse osaühingu ja aktsiaseltsi netovara nõuet;

  • täpsustatakse juhatuse liikmete vastustust kontsernireeglite loomisega;

  • juriidiliste isikute likvideerimise reegleid täpsustatakse, raamatupidamise ja audiitorkontrolli reegleid ühtlustatakse;

  • kiirendatakse nende juriidiliste isikute registrist kustutamist, mis oma aruandluskohustust ei täida, tasakaalustamiseks luuakse registrisse ennistamise võimalus 3 aasta jooksul;

  • luuakse võimalus ärinime broneerida ja taotleda kindlal kuupäeval kande tegemist äriregistrisse.

Järgnevates blogipostitustes avame loetletud olulisemate muudatuste sisu põhjalikumalt. Järgnevad postitused lingitud vastavalt: Osa 2 , Osa 3