Bolagsrätt

Med erfarenhet, proaktivitet och konkreta råd gör vi bolagsrätten till ett verktyg i er tillväxtresa.

Bolagsrätt

Fondias erfarna bolagsrättsteam bistår och ger råd till bolag inom en mängd områden för att möta bolagets, dess lednings och dess ägares behov. Med erfarenhet av att själva ha varit bolagsjurister vet vi vad som krävs och hur det bäst levereras.

Bolagsstyrning
Incitamentsprogram
Aktieägaravtal
Riskhantering
Bolagsrätt
Ansvarsfrågor
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Stämma
Riktlinjer
Börs
Teckningsoptioner
Kvalificerade personaloptioner
Ägarstyrning
Koncernstruktur

Engagemang och erfarenhet

Vi hjälper både privata och publika bolag, från start-ups till internationella koncerner, med frågor kring till exempel bolagsstrukturer, bolagsrätt, incitamentsprogram och riskhantering. Tack vare våra juristers mångåriga erfarenhet av rådgivning till bolag i olika stadier av sin tillväxtresa kan vi hjälpa våra kunder att skapa realistiska och användbara lösningar som fungerar.

Våra experter kan bland annat bistå med:

  • Bolagsstyrning

  • Incitamentsprogram

  • Ansvarsfrågor för styrelse och ledningsgrupp

  • Upprättande och tolkning av aktieägaravtal

  • Styrelsesekreteraruppgifter

  • Stöd vid bolagsstämma; arrangemang, dokumentation, hjälp med ordförande eller sekreterare

  • Regler, policyer, arbetsordning och andra liknande riktlinjer för styrelsen och VD

  • Riskhantering

IPR & Teknologi

"Det jag uppskattar är att kontaktpersonen på Fondia blir mer som en kollega än som en extern part."

Våra experter

Lär känna våra jurister bättre nedan eller kontakta dem direkt. Bolagsrättsteamet leds av Mats Lekman.

Legal Health Check

Det kan vara komplicerat att följa lagstiftningen. Med vårt lättanvända verktyg kan du identifiera och undvika typiska fallgropar inom bolagsrätten.

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom bolagsrätt. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.