För investerare
Gå till MyFondia
Fastigheter

CBRE Sweden AB

"Det jag uppskattar är att kontaktpersonen på Fondia blir mer som en kollega än som en extern part, i och med lättillgängligheten, löpande kontakten och de alltid snabba svaren."

CBRE Sweden AB

För oss på CBRE Sweden AB är Fondias LDaaS ett utmärkt upplägg för ett bolag som oss, utan lokal jurist/advokat.

Det jag uppskattar är att kontaktpersonen på Fondia blir mer som en kollega än som en extern part, i och med lättillgängligheten, löpande kontakten och de alltid snabba svaren. Att kontaktpersonen dessutom redan är insatt i verksamheten underlättar och effektiviserar processerna. Rådgivningen är oftast bara ett mail eller telefonsamtal bort, vilket är mycket uppskattat i brådskande situationer.

Att dessutom ha möjligheten att ta del av alla olika specialistkunskaper inom juridikområdet är en stor fördel och något som hade varit omöjligt att täcka för en enda medarbetare in-house.

Pernilla Tallqvist, COO, CBRE Sweden AB

"Att dessutom ha möjligheten att ta del av alla olika specialistkunskaper inom juridikområdet är en stor fördel."