För investerare
Gå till MyFondia

Kalender för de årliga bolagsstyrningsfrågorna i Finland, Sverige, Estland och Litauen

Fondia
Insikter 18 januari 2023

Ett nytt år har börjat och med det många bolags förberedelser för årsstämma.

Vilka är de årliga bolagsstyrningsfrågorna som ett företags ledning ska ha koll på, särskilt när ett företags verksamhet sträcker sig utanför ett lands gränser?

Läs artikeln Calendar for annual corporate governance matters in Finland, Sweden, Estonia, and Lithuania skriven av Johanna Dahlberg, Eneli Perolinen och Jurgita Vaičiulionienė för att få en bra överblick.

Bolagsstyrning
Årsstämma