Fondia õigusbüroo

Äriõigus

Oma kogemuste, proaktiivsuse ja konkreetsete nõuannetega teeme me ühinguõigusest vahendi teie ettevõtte äri kasvatamisel.

Äriõigus

Fondia üheks keskseks tugevuseks on ärinõustamine. Aitame oma kliente kogu äriõiguse laias spektris – alates ettevõtte asutamisest kuni selle müügi või likvideerimiseni ning nõustame kõigi õigustoimingute ja dokumentide osas, mis jäävad sinna vahele.

Pühendumine ja asjatundlikud soovitused

Meie klientide seas on ettevõtteid alates idufirmadest kuni suurte rahvusvaheliste kontsernideni. Meie kogenud juristid annavad nõu kasvavatele ettevõtetele nende arengu eri etappides.

Lisaks aitame kliente küsimustes, mis puudutavad väärtpaberituru seadust ja turukuritarvituse määrust ning muid börsil noteeritud ettevõtetele kehtivaid asjakohaseid määruseid ja juhiseid.

Hea ja eetiline äriühingu juhtimine hõlmab erinevaid reegleid ja hästi rakendatud sisemisi eeskirju. Läbimõeldult koostatud motivatsiooniprogrammid on kasuks ettevõtte jätkusuutlikkusele ja kaasamise strateegiale. Nõustame alustavaid ja kasvavaid ettevõtteid ka järgmistes küsimustes:

 • Äri juhtimissüsteemid

 • Sisemised vastavusnõuded ja korrad, nende rakendamise ja järelevalve meetmed

 • Mitmekesisust, ausat kaubandust, vastutustundlikkust, säästvust ja keskkonnateadlikke väärtusi edendavate sisemiste dokumentide koostamine

 • Riskide juhtimine

 • Rikkumistest teavitamise ning teavitajakaitse süsteemide loomine ja haldamine

 • Optsiooniprogrammid ja aktsiapõhised motivatsiooniprogrammid

Meie eksperdid saavad aidata järgnevates küsimustes:

 • Juriidilise isiku asutamine, kas ettevõtjaportaalis või notari juures

 • Põhikirja koostamine ja vajadusel muutmine

 • Kontaktisiku- ja aadressiteenuse pakkumine

 • Aktsiate ja osade registreerimine väärtpaberiregistris (NASDAQ)

 • Juhatuse ja nõukogu liikmete valimine, tagasikutsumine ja volituste pikendamine

 • Nõukogu koosoleku ja üldkoosoleku kokkukutsumine, läbiviimine, koosolekute protokollimine; otsuste vormistamine

 • Juhatuse ja nõukogu liikme lepingute koostamine

 • Osanike ja aktsionäride, sh vähemusaktsionäride lepingute koostamine

 • Nõustamine restruktureerimise, sh ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise läbiviimisel, dokumentide koostamine

 • Optsiooniprogrammide ja optsioonilepingute koostamine

 • Nõustamine kapitali suurendamisel ja vähendamisel, dokumentide koostamine

 • Osa ja aktsia rendi- ja pandilepingute koostamine

 • Nõustamine reservide, sh vabatahtliku reservi moodustamisel

 • Nõustamine tehingutes oma osade ja oma aktsiatega

 • Likvideerimise nõustamine, likvideerija ja dokumendihoidja teenuse pakkumine

 • Võlgniku ja võlausaldaja esindamine pankrotimenetluses, dokumentide, sh pankrotiavalduse ja nõudeavalduse koostamine, esindamine pankrotitoimkonnas

Tutvuge meeskonnaga

Tutvuge meie spetsialistidega või võtke nendega otse ühendust!

taking notes

"Fondia töö selle projekti läbiviimisel oli professionaalne ja meie koostöö toimis hästi."

Blogi ja uudised

Lugege soovitusi õigusvaldkonnast Fondia ekspertidelt!