Tehingud osaühingu osadega ilma notaris käimata

Fondia
Uudised 27. august 2020

Alates 1. augustist saab osaühingu osa mõnel juhul lihtsamini võõrandada. Kui seni pidi igal juhul notarit külastama, kui oli soov osa võõrandada (müüa, kinkida, vahetada jne) või pantida, siis nüüd võib seda teha lihtkirjalikult eeldusel, et täidetud on selleks seatud tingimused.

Et uued reeglid kehtiksid, peab osakapitali suurus olema vähemalt 10 000 eurot ning kogu osakapital peab olema sisse makstud. Seni päästis osaühingu osaga tehingu tegemisel notari juures käimisest see, kui osad olid kantud Eesti Väärtpaberite Keskregistrisse (EVK). See võimalus säilib ka pärast 1. augustit. Muudatusi oli aga vaja, sest lähiriikides on osade võõrandamise reeglid oluliselt lihtsamad. Nii tuligi selge soov lihtsama regulatsiooni järele iduettevõtjatelt, kes kaasavad tihti kapitali korraga paljudelt investoritelt, kellega koos või ükshaaval notari külastamine on nii rahaliselt kui ajaliselt ebamõistlikult kulukas. Eriti tülikaks osutub see siis, kui investor on välismaalt ning soovib omal nahal kogeda Eesti riigi poolt välja reklaamitud avatust ning e-residentsusega kaasnevat kiiret, kerget ja internetipõhist asjaajamist. Seda kiirust ja mugavust ei taga tänapäeval ka tehingute tegemine EVK kaudu, sest selleks peab omama arve ja väärtpaberikontot mõnes Eesti pangas. Konto avamine on aga paraku välismaalaste jaoks hetkel väga keeruline, sest rahapesu tõkestamise reeglid on oluliselt karmimaks muutunud.

Eeltoodut arvestades on 1. augustist jõustunud muudatused väga tervitatavad ning loovad paremad võimalused Eestis äri alustamiseks ning kapitali kaasamiseks. Hind, mis selle eest otseselt tuleb maksta, on minimaalne osakapital 10 000 eurot tavapärase 2500 asemel ja vajadus see ka sisse maksta. See tähendab, et ei saa kasutada ka füüsilistele isikutele ettenähtud võimalust luua osaühingut esialgu sissemakset tegemata. Lisaks tähendab see suuremat vastutust osaühingu juhatusele, kes peab pidama osaühingu nimekirja, suutma teha sinna õiguslikult korrektseid kandeid ja hindama tehingudokumentide vastavust seaduse nõuetele. Usutavasti ei saa need lisakohustused takistuseks tõsiseltvõetavate äriprojektide algatamisele.