Offentlig upphandling

Offentlig upphandling och konkurrensrätt

Fondias specialister hjälper er implementera konkurrensrätt och hantera upphandlingsprocesser i er dagliga verksamhet.

Offentlig upphandling och konkurrensrätt

Vårt team har expertis inom både nationella och internationella regelverk, vilket vi drar nytta av genom att arbeta i gränsöverskridande team. Genom att nyttja de konkurrensrättsliga reglerna på rätt sätt kan din verksamhet nå de bästa resultaten. Våra jurister bistår företag i exempelvis kartellutredningar, när Konkurrensverkets tröskelvärden överstigits efter ett företagsförvärv och i statsstödsfrågor.

Konkurrensrätt
Offentlig upphandling
Konkurrens
Anbud
Upphandling
LOU
Kartell
Överprövning

Engagemang och erfarenhet

Fondias specialister inom konkurrensrätt och offentlig upphandling har mångårig erfarenhet av att jobba som ombud, bolagsjurister och i domstol. Fondia ger bland annat råd till upphandlande enheter kring villkoren för upphandlingsprocessen och hjälper företag att förbereda anbud. Våra jurister bedömer sannolikheten att nå framgång med ett anbud, huruvida ett tilldelningsbeslut är i enlighet med regelverken och vilka eventuella risker som är förenade med att överklaga beslutet. Vi bistår både anbudsgivare och upphandlande enheter med att utfärda yttranden, ända till Högsta förvaltningsdomstolen om så behövs.

Vi bistår kunder i ärenden såsom:

  • Kartellutredningar

  • Distributionsavtal

  • Konkurrenskraftig anbudsgivning

  • Upphandlingsförfaranden

  • Överprövning av upphandlingen i förvaltningsrätten

  • Statsstöd

Visste du att...

1

Offentlig upphandling omsätter omkring 700 miljarder kronor årligen.

2

Statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att leverantörer som anlitar ombud i överprövningsprocesser vinner framgång ungefär dubbelt så ofta.

3

Otillåtna direktupphandlingar kan dessutom föranleda skadeståndsansvar för den upphandlande myndigheten.

Våra experter

Vi arbetar förebyggande genom att guida dig till rätt lösningar från början. Lär känna våra jurister bättre nedan eller kontakta dem direkt. Teamet leds av André Prentell.

Kvinna

"Med Fondias hjälp kunde vi lämna ett vinnande anbud som nu resulterat i att vårt företag har kunnat expandera."