Andre Prentell

André Prentell

Senior Legal Counsel, Swedish Competition and Public Procurement Lead +46 735 05 32 91 andre.prentell@fondia.com Stockholm

André är specialiserad inom offentlig upphandling, tvister och kommersiella avtal

Jag har sedan min juristexamen valt att specialisera mig inom offentlig rätt, och då främst offentlig upphandling, kommersiella avtal, tvist och process. Mitt huvudsakliga arbetsområde är överprövningar av offentliga upphandlingar. 

Jag kom till Fondia från juristbyrån Jansson & Norin och har sedan tidigare erfarenhet från bland annat myndighetsarbete. Både genom tidigare arbete och genom min nuvarande roll har jag erfarenhet av att företräda både det offentliga och det privata vid genomförande av offentliga upphandlingar. Därtill har jag erfarenhet av arbete utifrån LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV. 

Min fritid spenderar jag helst på resande fot, på en innebandyplan eller i Roslagen. 

Offentlig upphandling
Process
Tvist
Avtal