Sten

Apelago Group AB

"Med Fondias hjälp kunde vi lämna ett vinnande anbud som nu resulterat i att vårt företag har kunnat expandera."

Apelago Group AB

För oss på Apelago Group AB är Fondia en viktig samarbetspartner.

För drygt ett år sedan (vår 2019) kontaktade vi Fondia gällande en offentlig upphandling. Vi fick genast tydliga direktiv och vägledning om processen. Med Fondias hjälp kunde vi lämna ett vinnande anbud som nu resulterat i att vårt företag har kunnat expandera. Jag upplever ett stort engagemang från Fondias jurister, vi har fått tydlig vägledning när det behövts samt en transparent kostnadsbild för arbetet.

Vi känner ett stort förtroende för Fondia och har därför valt att fortsatt anlita dem vid nya uppdrag.

Johan Wolpher, VD, Apelago Group AB

"För oss på Apelago Group AB är Fondia en viktig samarbertspartner. Vi känner ett stort förtroende för Fondia och har därför valt att fortsatt anlita dem vid nya uppdrag."