Kinnisvara- ja ehitus

Aitame teil ehitada paremat homset.

Kinnisvara- ja ehitus

Tulevikuühiskond nõuab jätkusuutlikku ja toimivat eluaset, koole, töökohti ja tööstust. Kinnisvarasektoril on oluline roll meie tuleviku kujundamisel. See on dünaamiline ja keeruline valdkond, kus õige otsus õigel ajal võib olla ettevõtte jätkuva edu jaoks ülioluline.

Asjatundlik abi kinnisvara elutsükli kõigis etappides

Meie kinnisvara- ja ehituse spetsialistid nõustavad erinevaid kinnisvarasektoris tegutsevaid ettevõtjaid teemades alates detailplaneeringust, ehitamisest, kinnisvaraarendusest ja -tehingutest kuni ringmajanduseni ehituses. Aitame klientidel leida just neile sobiv lepingumudel ning oleme nende kõrval läbirääkimistel ja lepingute koostamisel.

Pühendumine ja asjatundlikud soovitused

Fondia kogenud juristid nõustavad kliente kõigis kinnisvara- ja ehitust puudutavates küsimustes, sh kinnisvaratehingud, nende ettevalmistamine ja korraldamine, samuti muudes asjaõiguse valdkondades ning erinevates ehitus- ja planeerimisõiguse küsimustes.

Meie eksperdid on nõustanud mahukates arendustes ja kinnisvaraprojektides, aidanud saavutada olulisi kokkuleppeid ja esindanud edukalt kohtuvaidlustes.

Meie eksperdid saavad aidata järgmistes küsimustes:

  • Kinnisvara omandamise või võõrandamise tehingud

  • Kinnisvara koormamise, sh hüpoteegi, servituudi ja isikliku kasutusõiguse seadmise tehingud

  • Kaubanduspindade rajamise ning opereerimise küsimused, sh üürilepingute koostamine; läbirääkimine ning üürivaidluste lahendamine

  • Planeeringute ja lubade (sh kasutusluba) menetlused

  • Projekteerimis- ja ehituslepingud

  • Ehitiste seadustamisega seonduv nõustamine ja ehitiste omanike esindamine kohalikes omavalitsustes

  • Planeerimis- ja ehitusvaidlused

  • Nõustamine ja esindamine sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise menetlustes

Meie eksperdid

Tutvuge meie kinnisvara- ja ehituse spetsialistidega või võtke nendega otse ühendust!

Blogi ja uudised

Lugege soovitusi õigusvaldkonnast Fondia ekspertidelt!