Navigera i det digitala landskapet: är er onlineplattform förenlig med de nya reglerna?

Tidsfristen för efterlevnad av lagen om digitala tjänster (DSA) närmar sig med stormsteg.

DSA gäller redan för de största aktörerna på den digitala marknaden (Instagram, eBay, Twitter osv.). Från och med den 17 februari 2024 kommer reglerna att gälla för resterande plattformar, marknadsplatser, molnleverantörer och andra onlineförmedlare som faller inom ramen för DSA. Om reglerna inte efterlevs senast detta datum kan det leda till böter och sanktioner från tillsynsmyndigheterna.

Ta reda på redan idag om ert företag omfattas av DSA genom att fylla i vårt frågeformulär nedan. Vi på Fondia kan hjälpa er att ta reda på vilka skyldigheter som gäller för ert företag och hjälpa er att bli helt förenliga med den nya förordningen innan tidsfristen löper ut. Våra tjänster inkluderar till exempel en revision och GAP-analys av er interna och externa dokumentation och rutiner, samt framtagande av dokument och processer som uppfyller kraven.

Kontakta oss på sweden@fondia.com för mer information om våra juridiska tjänster.