Så kan juridiken skapa försprång i AI-utvecklingen

Fondia
Insikter 30 augusti 2023

På rekordtid har AI blivit ett samtalsämne i hela världen. Rädslan för vilka konsekvenser tekniken kommer att få i form av utkonkurrerade arbetstillfällen kombineras med en nyfikenhet inför dess möjligheter.

– Med framförhållning och rätt hjälp kan man minimera riskerna och maximera möjligheterna med AI, säger Louise Malmberg, jurist samt expert inom AI på Fondia.

Vad man än känner inför AI-tekniken spår många att den snart, likt mobiltelefoner och internet, är någonting som man inte kan välja bort. Hur företag integrerar och använder sig av AI kan bli en avgörande del i både affärsmodeller och det dagliga arbetet framöver.

Med den nya tekniken följer dock osäkerhet, som vilka regler som gäller. Man måste också säkerställa att de rutiner och verktyg som man bygger inte kommer att omkullkastas av lagstiftning.

AI Act är ny lagstiftning som kan träda i kraft 2025. Här finns både fallgropar och möjligheter för företag.

– Med AI Act kommer lagstadgade skyldigheter för AI, men redan i dag finns regler som kan leda till sanktioner och skadestånd för företag om man gör fel, utöver ett skadat rykte eller varumärke. För att undvika höga sanktionsavgifter måste man säkerställa att man uppfyller kraven, säger Louise Malm­berg och tillägger:

– Väldigt många bolag kommer att påverkas på ett eller annat sätt.

Ligg steget före AI Act

Amir Hajdarevic är jurist och arbetar på Fondia med bland annat AI och personuppgiftsfrågor.

– Om man använder AI i någon del av sin verksamhet, utvecklar AI eller är leverantör av AI, behöver man redan nu sätta sig in i hur man kommer att påverkas av AI Act.

Genom att vara förberedd dämpar man risken att drabbas av sanktionsavgifter eller att göra felaktiga investeringar, säger han.

Vissa företag kan välja att vänta in utvecklingen och andra aktörer innan de själva tar steget – men det kan finnas risker i ett sådant beteende.

– En av de mest uppenbara fördelarna med att redan nu agera är att man kan göra rätt från start och slippa göra om saker om bara några år. Då kan man i stället vara beredd att möta de nya krav som kommer. Det kommer göra nytta i långa loppet och sannolikt utgöra en konkurrensfördel, säger Amir Hajdarevic.

– En tidig anpassning och medvetenhet skapar en smidigare omställning, fortsätter han.

Undvik fördyrande omkostnader

Att vara steget före gör också att man kan undvika risker för en kostsam omprogrammering eller ett leverantörsbyte på grund av ett icke-regelanpassat AI-system.

– Det finns redan nu tillämpliga regler som måste följas för att undvika sanktioner eller ersättningskrav, som GDPR och upphovsrätt. Det kan vara klokt att börja denna anpassning till AI redan nu, avslutar Louise Malmberg.

Fyra tips från Fondia för att möta AI:

1.       Säkerställ compliance med gällande regler.

2.       Inventera och kartlägg hur ni idag jobbar med AI.

3.       Förstå AI Act och hur den kan träffa er.

4.       Följ utvecklingen.

På Fondia har vi flera experter i vårt team inom data & AI. Kontakta oss gärna!