Lagen om digitala tjänster (Digital Services Act) träder i kraft idag för de största plattformarna och sökmotorerna

Från och med idag, den 25 augusti 2023, är skyldigheterna i lagen om digitala tjänster (DSA) tillämpliga på de största företagen i EU som erbjuder tjänster som omfattas av DSA, bland annat Meta, Google, Microsoft, TikTok, YouTube, osv. Plattformar och sökmotorer som räknar mer än 45 miljoner aktiva användare varje månad har identifierats som ett systemhot mot säkerheten på den digitala inre marknaden. Den Europeiska kommissionen har utsett 17 plattformar och två sökmotorer som från och med idag måste uppfylla de skyldigheter som ingår i DSA.

DSA innehåller krav på aktsamhet och transparens som gäller för de flesta leverantörer av elektroniska förmedlingstjänster, t.ex. internetleverantörer, leverantörer av sociala medier, plattformar för innehållsdelning eller leverantörer av molntjänster. Vissa av dessa förmedlare har dock fått en särskild status på grund av deras påverkan på marknaden. Under de senaste åren har vi sett en ökning av incidenter som rör stora plattformar, t.ex. fler fall av kränkningar av privatlivet, spridning av olagligt innehåll online som desinformation och hatpropaganda samt en allmänt växande oro över den monopolistiska makten hos dessa stora aktörer, särskilt de amerikanska. De återkommande skandalerna med Facebook och Twitter, till exempel, är ett utmärkt exempel på hur dessa stora plattformar medför samhällsrisker. Dessa upprepade skandaler har fått den Europeiska kommissionen att av effektivitetsskäl besluta att inkludera dessa stora förmedlare i kampen mot olagligt innehåll på nätet och för att bevara de grundläggande rättigheterna och friheterna för användare i hela Europeiska unionen. Samtidigt som den befintliga ramen för villkorade undantag från ansvar för leverantörer av förmedlingstjänster som fastställs i direktiv 2000/31/EG för det olagliga innehållet per se bibehålls, kan nu förmedlare hållas ansvariga om de har underlåtit att införa de obligatoriska riskreducerande åtgärderna på förhand.

Sedan idag måste Amazon, Pinterest, Snapchat & Cie därför uppfylla flera av de skyldigheter som anges i DSA: bland annat är onlineplattformar nu förbjudna att presentera reklam baserad på profilering för minderåriga, när de med rimligt säkerhet är medvetna om att användaren är minderårig; de måste ha inrättat en mekanism som gör det möjligt för användare att anmäla olagligt innehåll och att överklaga de beslut som fattas av plattformen efter mottagandet av sådana anmälningar; de måste också bifoga ett tydligt och specifikt motiveringsbeslut till alla modereringsbeslut. De måste även regelbundet analysera effekterna av sin verksamhet på Internetsäkerheten och på de grundläggande rättigheterna för användarna av deras tjänster.

De återstående företagen som har mindre än 45 miljoner aktiva användare varje månad och som erbjuder tjänster som omfattas av DSA kommer att behöva uppfylla sina skyldigheter senast den 17 februari 2024. På Fondia har vi flera experter i våra team inom kommersiella avtal och data & AI som kan hjälpa er att avgöra om DSA är tillämplig på ert företag. Kontakta oss gärna för en första bedömning.

Digital Services Act