EU tar nästa steg i antagandet av Data Act

Vi har tidigare uppmärksammat EU:s antagande av Data Act (läs mer här) som utgör en del av EU:s strategi för hur data ska hanteras.

Data Act kommer att förändra hur och på vilka villkor som data måste delas inom nästan alla branscher. 80 % av den data som idag genereras sägs vara ”inlåst”, och huvudsyftet med den nya förordningen är att undanröja hinder för att åstadkomma mer utbredd kommersiell användning av data och skapa större värde genom ökad delning av data.

Data Act är tillämplig för tillverkare, slutanvändare, tredje parter som begär dataåtkomst, till exempel tjänsteleverantörer, och leverantörer av databehandlingstjänster, till exempel molntjänster. Den nya förordningen innehåller skyldigheter att dela data på begäran, att utforma produkter så att data som genereras från produkterna görs tillgänglig på ett enkelt sätt och skyldigheter att dela data med tredje parter under rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande villkor.

Förordningen har som syfte att optimera tillgången till och användningen av data inom EU. Viss kritik har dock riktats från branschen att beslutsfattarna har gått för fort fram när de utarbetat den nya lagstiftningen. Kritiker menar att Data Act inför långtgående skyldigheter för företag att dela affärskritiska data, vilket medför svårigheter att behålla en konkurrenskraftig position på marknaden.

Vad händer nu?

Den 28 juni 2023 nådde Europaparlamentet och Europeiska unionens råd en politisk överenskommelse angående Data Act, som föreslogs av kommissionen i februari 2022.

Vad är nästa steg?

Förordningen förväntas träda i kraft inom kort, och blir därefter tillämplig efter 20 månader från ikraftträdandet. Det verkar som att år 2024 kommer att bli året då alla berörda parter behöver anpassa sig till de nya krav och skyldigheter som Data Act medför.

Fondia fortsätter att bevaka utvecklingen och införandet av Data Act. Om du har några frågor eller funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss.

Du kan läsa mer om Data Act, AI Act, Digital Markets Act, Digital Services Act samt Fondias cross-border expertis inom Data och AI här.

Data Act

Läs fler aktuella artiklar