Ändringar av AI Act som rör upphovsrätten

I början av 2023 kom Chat GPT och erövrade vårt digitala utrymme (och middagskonversationer!). Denna typ av AI-modell är en generativ AI-modell, som är en snabbt växande typ av AI. Generativa AI-modeller lär sig mönster och strukturer baserat på träningsdata och kan generera ny data med liknande egenskaper, till exempel bilder, texter och låtar.

Generativ AI ledde snabbt till diskussioner om potentiella upphovsrättsintrång, både vad gäller träningsdata (input) och output av data.

Två exempel är de rättsprocesser mot Stability AI och AI-kodgeneratorn Copilot (läs mer här).

Samtidigt som generativ AI blomstrar är EU:s AI Act ("AIA") fortfarande under förhandling och förväntas slutföras i slutet av detta år. Många har hoppats på en tydligare rättslig ståndpunkt i ovanstående frågor för att säkerställa att immateriella rättigheter fortsätter att skyddas, även i snabbt utvecklande innovationer som generativ AI.

Därför var det intressant att se att de nya ändringsförslag till AIA som presenterades den 11 maj, varav ett var en skyldighet som delvis adresserade den upphovsrättsliga problematiken. De viktigaste föreslagna ändringarna bestod av ett krav på att utforma AI-modeller för att förhindra att de genererar olagligt innehåll, ett krav på att publicera sammanfattningar av upphovsrättsskyddade data som används för träning samt ett transparenskrav som skulle kräva att leverantörer av generativa AI-modeller avslöjar att innehåll har genererats av AI.

Diskussionerna om den slutliga utformningen av AIA kommer att fortsätta och Fondia följer processen noga. Om du har några frågor eller funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss.

Vill du läsa mer om AI kan du klicka här och vill du veta med om Fondias expertis inom Data och AI kan du läsa här.

AI
Artificial intelligence
Upphovsrätt