Kiertotalous ja cleantech

Autamme kiertotalouteen, cleantechiin ja vihreään siirtymään liittyvissä juridisissa kysymyksissä ja vastuissa – liiketoiminnan joka vaiheessa, syvällä asiantuntemuksella.

Kiertotalous ja cleantech

Juristeillamme on laaja kokemus kiertotalouteen ja vihreän siirtymän uusiin teknologioihin perustuvan liiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen juridisista asioista: tutkimus- ja kehitysvaiheen lakiasioista, tuotantotoiminnan luvituksesta ja muista viranomaisasioista, tuotantolaitosten rakentamisesta sekä erilaisista kaupallistamiseen ja toiminnan rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Vahvan ympäristöluvituksen kokemuksen avulla varmistamme luvituksen mahdollisimman sujuvan etenemisen liiketoimintasi kasvun tukena.

Meillä on vahva asiantuntemus cleantech-liiketoimintaan liittyvistä oikeudellisista asioista ja vastuista. Autamme asiakkaitamme erilaisissa vaativissa ympäristö-, kemikaali- ja materiaalilainsäädännön erityiskysymyksissä. Tunnemme syvällisesti kiertotaloutta koskevan lainsäädännön sekä uusiutuvan energian kehittämistä ja tuotantoa koskevan sääntelyn ja viranomaismenettelyt. Analysoimme ja arvioimme näihin osa-alueisiin liittyviä näkökohtia ja riskejä myös yritys- ja kiinteistökaupoissa.

Kiertotalous
Cleantech
Vihreä siirtymä
Teknologia
Uusiutuva energia

Palvelulupauksemme

Autamme asiakkaitamme kasvavan liiketoiminnan joka vaiheessa aina R&D-vaiheesta tuotannon suunnitteluun, kaavoituksesta ja rakentamisesta lupamenettelyihin, rahoitukseen ja vastuullisuuteen.

Riidanratkaisutiimimme hoitaa neuvottelut, sovittelut ja avustamisen oikeudenkäynneissä. Fondian asiakkaana voit luottaa siihen, että keskitymme olennaiseen ja huolehdimme yrityksesi edusta.

Neuvomme asiakkaitamme:

  • Kiertotaloutta ja cleantechiä koskevassa liiketoiminnassa

  • Kiertotalous- ja jätelainsäädännön erityiskysymyksissä ja EEJ-prosesseissa

  • Tutkimus- ja kehitysvaiheen lakiasioissa

  • Ympäristölupa- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä ja viranomaisasioissa

  • Tuotantotoiminnan suunnittelussa ja rakentamisessa

  • Kasvavan liiketoiminnan rahoituksessa

  • Yritysvastuuta ja vastuullisuutta koskevissa erityiskysymyksissä ja raportoinnissa

Kiertotalous ja cleantech asiantuntijamme