Milja von Fersen

Senior Legal Counsel +358207205765 milja.vonfersen@fondia.com Helsinki

Milja von Fersen

Työssäni keskityn teknologia- ja rakennusoikeuteen, tuotevastuukysymyksiin sekä yleiseen oikeudellisen neuvontaan. Esimerkiksi olen mukana rakennushankkeissa, järjestelmätoimituksissa ja riidanratkaisussa. Minulla on laaja kokemus kansainvälisestä rakentamisesta ja olen neuvonut useissa projektien toteutuksissa.

Liiketoimintaympäristö on yhä monimutkaisempi ja voin tuoda asiakkaillemme oikeudellisen asiantuntemukseni, riskienhallintaosaamiseni ja liiketoimintalähtöisen ajattelutavan.

Ennen Fondiaa työskentelin lakimiehenä yli 15 vuotta monikansallisessa teknologiayrityksessä sekä järjestelmätoimitusten että laitekaupan parissa. Olen myös suorittanut tuomioistuinharjoittelun ja Suomen Asianajoliiton asianajajatutkinnon.

IPR ja teknologia
Liiketoimintasopimukset
Tuotevastuu
Kiinteistöt ja rakentaminen
ICT