Marketta Martola-Suominen

Senior Legal Counsel +358 20 720 5410 marketta.martola-suominen@fondia.com Helsinki

Marketta Martola-Suominen

Olen työskennellyt 15 vuoden ajan sisäisenä lakimiehenä ja IT-hankintapäällikkönä energia-, teleoperaattori–, ja IT-alan pörssiyrityksissä. 

Fondialla neuvon asiakkaita teknologiasopimuksiin, digitalisaatioon, tietosuojaan, kyberturvallisuuteen, teollis- ja tekijänoikeuksiin sekä yhtiöoikeuteen liittyvissä asioissa.

Ennen siirtymistäni Fondialle vuonna 2023, toimin IT-hankintapäällikkönä eräässä globaalissa, pörssilistatussa energiayhtiössä, joka on erikoistunut uusiutuvien polttoaineiden ja kiertotalouden ratkaisujen tuottamiseen. Syvennyin tänä aikana mm. SaaS-palveluiden, kyberturvapalveluiden ja lisenssien hankintoihin. Olen työskennellyt myös yli 10 vuoden ajan Senior Legal Counselina ja IT Hankintapäällikkönä suomalaisen teleoperaattorin palveluksessa. Tänä aikana työskentelin hyvin laajasti erilaisten teknologialiitännäisten sopimusten, yksityisyyden suojan ja oikeudellisten kysymysten parissa. Minulla on kokemusta myös juridiikasta mm. räätälöityjen ohjelmistotoimitusten ja ERP-ratkaisujen maailmasta suomalaisen ohjelmistointegraattorin palveluksessa.

Uskon että hankkimani kokemus paitsi oikeudellisista myös kaupallisista tehtävistä luo aitoa lisäarvoa asiakkaalle mm.  pragmaattisuutena, syventyneenä ymmärryksenä ICT/IT-alan liiketoiminnan eri lainalaisuuksista ja kykynä tarkastella tilanteita useista eri näkökulmista samanaikaisesti. Voin edustaa sekä asiakkaan että toimittajan etuja kaikissa teknologiaan liittyvissä liiketoimissa menestyksellä!

Vapaa-aikani vietän pääosin perheeni ja ystävieni kanssa. Luen myös paljon tietokirjallisuutta eri aloilta.

Sopimukset ja Teknologia