Hållbarhet

Yritysvastuu ja kestävä kehitys

Fondian juristit auttavat yritystäsi hallitsemaan kestävään kehitykseen liittyviä riskejä ja hyödyntämään sen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Yritysten kestävää kehitystä koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet 

Kaikkien toimialojen yritykset kohtaavat kestävään kehitykseen liittyviä monitahoisia haasteita, mutta myös hyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Sijoittajat, työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät edellyttävät yhä useammin, että yritykset ja niiden johto noudattavat liikejuridiikkaan perustuvien määräysten lisäksi eettisiä säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja kansainvälisiätoimintaohjeita ja periaatteita. Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä lainsäätäjille niin kansallisella kuin EU:n tasolla, ja niihin liittyvien lakien kehittäminen etenee nopeasti. Kestävään kehitykseen liittyvien riskien hallinnasta strategisella ja ennakoivalla otteella on tulossa edellytys yrityksen kauaskantoiselle arvonluonnille. Siirtyminen kestävälle liiketoimintasektorille tuo myös hyviä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat kestävän kehityksen kärjessä.   


Kestävä kehitys
Ympäristö
Korruptiontorjunta
Ihmisoikeudet 
Vastuullinen työnantajapolitiikka
Riskienhallinta
Yritysvastuu
Yhteiskuntavastuu
ESG
Vastuullinen liiketoiminta

Fondian juristit auttavat yritystäsi hallitsemaan kestävään kehitykseen liittyviä riskejä ja hyödyntämään sen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia

Fondian juristit seuraavat tiiviisti kestävän kehityksen lainsäädännön kehitystä ja auttavat yritystäsi pysymään askeleen edellä muita. Juristeillamme on vankan asiantuntemuksen lisäksi selkeä näkemys liiketoiminnan ydinalueista ja ennakoivasta toimintatavasta. Avustamme kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla, joita ovat esimerkiksi ihmisoikeudet, henkilöstö, ympäristö ja liiketoimintaetiikka sekä korruptiontorjunta. 

Kuinka voimme auttaa? 

Juristimme jalostavat kestävyysvaatimuksista konkreettisia neuvoja, jotka hyödyttävät yritystäsi sen koosta ja toimialasta riippumatta. Ne auttavat sinua hallitsemaan yrityksesi kestävään kehitykseen liittyviä riskejä ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Autamme sinua esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Toimintaohjeiden laatiminen ja tarkistaminen  

  • Whistleblowing-direktiivin ja ilmoittajansuojelua koskevan lainsäädännön soveltaminen   

  • Kestävyyskannustimien luominen rakennusprojekteihin  

  • Kestävyysnäkökulmien sisällyttäminen toimittajasopimuksiin  

  • Ympäristövastuun kysymykset

  • Vastuullisten henkilöstökäytäntöjen ja -periaatteiden toteuttaminen   

  • Markkinointi ja kestävä kehitys - ”viherpesun” välttäminen  

  • Kestävyys hallinnointijärjestelmässä  

Tiesitkö että… 

1

Taksonomia-asetus

Taksonomia-asetuksessa luokitellaan, mikä on ympäristön kannalta kestävä sijoitus. Asetus edellyttää suuremmilta pörssiyhtiöiltä ja taloudellisilta toimijoilta kattavaa raportointia vuodesta 2022 alkaen. Yritykset, jotka eivät kuulu asetuksen piiriin, voivat kuitenkin hyötyä yhdenmukaistamisesta ja raportoinnista, koska se voi tuottaa esimerkiksi paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta, tehdä investointeja ja suojata viherpesuun liittyviltä syytöksiltä. 

2

Ilmastoneutraali EU

EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tämän saavuttamiseksi EU on ehdottanut, että tavoite sisällytetään ilmastolakiin, joka vaatii EU:n toimielimiä ja kansallisia hallituksia toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi. On erittäin todennäköistä, että tulevaisuudessa yhtiöille asetetaan yhä enemmän lakisääteisiä kestävää kehitystä koskevia vaatimuksia, jotta ilmastoneutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä. 

3

Uudet lait ovat kesken

Komission odotetaan esittävän ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyvää due diligence -tarkastusta koskevan lainsäädäntöehdotuksensa vuonna 2021. Euroopan parlamentin aiemman esityksen mukaan tämä koskisi myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta niitä säänneltäisiin myös jossain määrin erikseen.

Yritysvastuun ja kestävän kehityksen asiantuntijamme

Kokeneet lakiasiantuntijamme avustavat kaikissa yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyvissä sääntelyasioissa ja sääntelymenettelyissä. Tutustu asiantuntijoihimme paremmin tai ota heihin suoraan yhteyttä!

avtal

"Fondian toimintamallin vahvuus on siinä, että tämä on tavallaan ulkoistettua sisäistä toimintaa."