Skog

Kemijoki Oy

"Fondian toimintamallin vahvuus on siinä, että tämä on tavallaan ulkoistettua sisäistä toimintaa."

Kemijoki Oy

Fondian toimintamallin vahvuus on siinä, että tämä on tavallaan ulkoistettua sisäistä toimintaa. Voimme ottaa suoraan yhteyttä lakimieheen ja heti voidaan alkaa pohtia, miten asia hoidettaisiin. Tässä on laajemmat resurssit ja laajempi osaamispohja kuin jos tämä olisi sisäistä toimintaa. Prosessi on hiottu, ja homma lähtee heti liikkeelle, helposti ja laadukkaasti.

Olemme Kemijoki Oy:ssä toteuttaneet merkittävän toimintamallin ja johtamisjärjestelmän muutoksen, eli olemme muuttuneet itse tekemisestä asiantuntijaorganisaatioksi, joka tilaa palveluja yhtiön ulkopuolelta pitkäaikaisilla ulkoistussopimuksilla tai projektikohtaisilla sopimuksilla. Fondia on yksi meidän kahdeksasta ulkoistuskumppanista. Toimintatapamme periaate on kumppanuuslähtöinen, mutta meillä on kaikkien kanssa toimintaa molemmin puolin ohjaavat kattavat ulkoistussopimukset ja tavoitteelliset palvelutasomittarit.

Fondia hoitaa hyvin laajasti kaikkia yhtiön lakiasioita, myös edunvalvontaan, henkilöstöön, hyvään hallintotapaan ja yritysvastuuseenkin liittyviä asioita. Yhteistyö on sujunut hyvin ja odotusten mukaisesti, vaikka olemme yhdessä kohdanneet erittäin vaativiakin tilanteita. Myös kehityskohteita on löydetty ja on pystytty parantamaan toimintatapoja kumppanuuspohjalta.

Näen johtamisessa kolme menestystekijää, jotka ovat nopeus, avoimuus ja resurssit. Pitää saada vietyä asioita nopeasti läpi, ja tuloksia on saatava. Pitää olla avoin sisäisesti ja ulospäin. Ja resursseja pitää olla joustavasti käytettävissä, jotta pystyy vastaamaan erilaisiin haasteisiin.

Fondian toimintamallin vahvuus on siinä, että tämä on tavallaan ulkoistettua sisäistä toimintaa. Voimme ottaa suoraan yhteyttä lakimieheen ja heti voidaan alkaa pohtia, miten asia hoidettaisiin. Tässä on laajemmat resurssit ja laajempi osaamispohja kuin jos tämä olisi sisäistä toimintaa. Prosessi on hiottu, ja homma lähtee heti liikkeelle, helposti ja laadukkaasti.

Yhteistyö Fondian kanssa on osa jokapäiväistä tekemistä ja arjen hoitamista. On tärkeää, että yhteistyössä käydään myös dialogia eli myös toisesta suunnasta tulee viestiä, että ei tehdä noin tai nyt pitäisi tehdä tällainen. Voimme luottaa siihen, että kumppanillakin on silmät auki ja meille kerrotaan, jos jokin asia pitää huomioida.

Tällaisessa ulkoistetussa mallissa on se etu, että tämä on joustava ja määräaikainen. Asioita ei ole naulattu kiinni ikuisiksi ajoiksi, vaan se voi joustaa, kun liiketoimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Tämä voi kehittyä ajan hengen ja tarpeiden mukaisesti.

Fondia Digitalization

"Fondian toimintamallin vahvuus on siinä, että tämä on tavallaan ulkoistettua sisäistä toimintaa."