För investerare
Gå till MyFondia

Varför behöver du övervaka ditt varumärke?

Fondia
Insikter 27 april 2020

Marknadsföring

Om ett intrång sker på ditt varumärke kan det få förödande resultat för din affär. Genom en effektiv övervakningstjänst upptäcks intrång snabbt och åtgärder kan vidtas. Hur fungerar det?Du har precis lyckats skapa en logotyp och ett namn som perfekt fångar utseendet och känslan som är rätt för ditt företag. Därefter säkrade du dessa varumärken, som låter dig stå ut på marknaden, genom framgångsrika registreringar i de territorier som är relevanta för ditt företag. Nu tänker du förmodligen att du inte behöver ta itu med den här frågan igen förrän du behöver förnya varumärkesregisteringarna igen om tio år.

Du kryssar ivrigt, med en storslagen gest, bort frågan från den långa att-göra-listan. Stop right there!

Vi kan försäkra er om att även om vi, precis som alla andra, älskar en tom att-göra-lista, så är detta ett dåligt förhållningssätt i detta fall. Det är nämligen så att många länders patent- och varumärkeskontor helt enkelt inte utför några kontroller under själva varumärkesregistreringsförfarandet gällande tidigare existerande varumärken. I dessa länder är det istället tänkt att rättighetsägarna till de äldre varumärkena själva ansvarar för att övervaka nya varumärkesregistreringar och motsätta sig dem vid behov. Detta kan dock vara både svårt och krävande om man inte besitter de rätta verktygen. Ofta är det dessutom svårt att bedöma om ett varumärke kan vara ett hot för ditt företags verksamhet eller inte.

Tidig upptäckt är avgörande

Tidsaspekten är av yttersta betydelse när ansökningar för eventuellt motstridiga nya varumärken lämnas in av en annan person eftersom det finns strikta tidsfrister för att invända mot dessa. En tidig upptäckt kan därför vara skillnaden mellan ifall ditt företags kanske mest viktiga tillgång kan användas så som tänkt eller ej. Detta då användning och registrering av motstridiga varumärken hindrar ditt varumärke från att uppfylla dess absolut viktigaste funktion - att särskilja ditt företag från andra liknande typer av varor eller tjänster. Om ett annat företag börjar sälja liknande produkter med hjälp av ett liknande varumärke är det uppenbart att konsumenten kan komma att bli förvirrad och av misstag köpa det konkurrerande företagets produkter istället för dina. Detta trots att det är ditt företag som har gjort sig känt för sin kvalitet, sitt värde, eller någon annan unik egenskap. Därför uppmanar vi dig som företagare att agera preventivt genom att övervaka den relevanta marknaden för potentiellt riskabla varumärken för att undvika att frukten av din investering övergår till andra företag.

Hur söker du efter varumärkesintrång och övervakar din portfölj?

Fondias globala IPR- & Tech team hjälper gärna till för att göra livet lite enklare. Fondia har tillgång till en uppsjö av kraftfulla verktyg för varumärkesövervakning som vi kan använda för att göra er varse om eventuella risker, men även för att avgöra hur ni bör agera om tredje part inkräktar på era varumärkesrättigheter. Vi erbjuder vår övervakningstjänst för en årlig fast kostnad som viktas utifrån antalet övervakade varumärken, oavsett antalet tillfällen vi avrapporterar till er.

Utnyttja möjligheten att tidigt upptäcka potentiella intrång och övervaka konkurrenter med vår varumärkesövervakningstjänst. Tveka inte att kontakta oss för mer information och en 15-minuters portföljkonsultation.

Mer från denna akribent