För investerare
Gå till MyFondia

Lagen om digitala tjänster (Digital Services Act) - fler företag omfattas av skyldigheterna från och med den 17 februari 2024

Från och med denna lördag, den 17 februari 2024, måste alla företag som erbjuder tjänster som omfattas av lagen om digitala tjänster (DSA) uppfylla de skyldigheter som anges i förordningen och som gäller för dem. Skyldigheterna i lagen om digitala tjänster kommer inte längre bara att vara tillämpliga på de 17 största digitala plattformarna i EU som utsetts av Europeiska kommissionen.

DSA innehåller många krav på aktsamhet och transparens som gäller för de flesta aktörer som tillhandahåller IT-tjänster för onlineförmedling, såsom internetleverantörer, leverantörer av sociala medier, innehållsdelningsplattformar, marknadsplatser, molnleverantörer och andra. Till exempel kommer onlineplattformar från och med lördag att förbjudas att presentera reklam som bygger på profilering för minderåriga, så länge de är rimligt säkra på att användaren är minderårig. De kommer också att behöva ha en mekanism som gör det möjligt för användare att lämna in anmälningar om olagligt innehåll och att ifrågasätta de beslut som fattas efter mottagandet av sådana anmälningar; alla modereringsbeslut kommer att behöva åtföljas av en tydlig och specifik motivering. Onlineplattformarna måste också regelbundet analysera effekterna av sin verksamhet på Internetsäkerheten och på de grundläggande rättigheterna för användarna av deras tjänster.

Sådana skyldigheter beror på storleken och arten av de tjänster som tillhandahålls. Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till böter och sanktioner från tillsynsmyndigheterna. Ta reda på redan idag om ditt företag omfattas av DSA genom att fylla i vårt frågeformulär nedan. På Fondia har vi flera experter från våra team inom kommersiella avtal och data & AI som kan hjälpa dig att ta reda på vilka skyldigheter som är relevanta för ditt företag och hjälpa dig att bli helt kompatibel med den nya förordningen. Våra tjänster inkluderar till exempel en revision och gap-analys av er interna och externa dokumentation och rutiner, samt framtagande av dokument och processer som uppfyller kraven.

Kontakta oss gärna för mer information om våra juridiska tjänster.