Fondias Data Economy Group

Fondia
Insikter 26 april 2023

Vart man än vänder sig nuförtiden finns nyheter och inlägg om artificiell intelligens, teknisk utveckling eller om hur innovation kommer förändra vårt sätt att leva, arbeta och studera. AI skapar spännande möjligheter, men vissa tycker att det går för fort och vill trycka på pausknappen för att låta människan komma i kapp. Trots för- och nackdelar med innovation, har den senaste tekniken (med effekter i hela samhället) lett till att EU insett behovet av ytterligare reglering.

ChatGPT har redan över 100 miljoner användare, AI-programmeringsverktyg gör livet enklare för programmerare och AI-genererade foton vinner konsttävlingar. Vi är mitt uppe i en övergång från informationsåldern till intelligensåldern. Men hur fungerar det egentligen? Vad får vi göra med den data som produceras? Vem äger den och med vem får vi dela den? Vems data kan vi använda för att utveckla en programvara eller till och med generera innehåll på eller träna ett AI-system med?

Förutom det nyligen ökade intresset för AI-system har andra datarelaterade frågor bubblat under ytan. Big Data, gårdagens dimmiga buzzword, är idag en vardaglig verklighet som ger stora möjligheter och stora utmaningar. Dataekonomin är här och har medfört utmaningen med att balansera ett å ena sidan effektivt utnyttjande av data för utveckling och förändring, och att å andra sidan respektera principer som frihet, jämlikhet, integritet, ambitiösa miljömässiga och samhälleliga rättvisemål.

Lagstiftningen och responsen från EU har inte varit passiv och flera EU-förordningar har trätt i kraft och kommer att träda i kraft. Dessa förordningar förutspås skriva om reglerna för den digitala sektorn, både bokstavligen och bildligt talat. Vissa av dem förutspås skapa en ny våg av compliance-krav och globala standarder, precis som GDPR gjorde.

Vad gör Fondia?

Fondia följer aktivt utvecklingen och vi bistår redan våra kunder i dessa frågor. Fondia följer och analyserar också noggrant de lagändringar som sker för att säkerställa att vi har koll på alla nyheter som kan påverka våra kunder.

Risken med att ge juridisk rådgivning på nya rättsområden är nivån av okända aspekter och faktorer som riskerar att leda till vaga råd och att inte vara ett kostnadseffektivt sätt att arbeta. 

Därför har vi inrättat en arbetsgrupp för att se till att Fondia skapar beredskap för att ge råd till våra kunder på ett så praktiskt och effektivt sätt som möjligt. Som alltid strävar Fondia efter att ge direkt tillämpbar och rakt-på-saken juridisk rådgivning, och dessa nya EU-förordningar kommer inte att vara något undantag.

De främsta förordningarna som gruppen fokuserar på är AI Act, Data Act, Data Governance Act, Digital Services Act och Digital Markets Act. Några av de tjänster som vi tillhandahåller när det gäller data, AI och digitala tjänster är:

Data:

 • Konsekvensbedömning av gällande lag

 • Handlingsplaner för att följa Data Act och DGA.

 • Skydd av affärshemligheter och immateriella rättigheter

 • Frågor om compliance

 • Bistå kunder med förfrågningar om exportering av data.

AI:

 • Riskbedömning och utvärdering av AI-system och AI-verktyg (rapport med röd/gul/grön flagga).

 • Upprättande av AI-policies (interna och externa).

 • Upprättande och granskning av kundavtal, inklusive AI-relaterade modellklausuler (serviceavtal, utvecklingsavtal, villkor etc.).

 • Frågor om compliance

 • Interna utbildningar

Digitala tjänster:

 • Utvärdering av de rättsliga skyldigheterna enligt DSA och upprättande av en handlingsplan

 • Granskning och anpassning av villkor

 • Upprättande av policies för innehållsmoderering

 • Riskbedömning och inrättande av korrekta klagomålssystem.

 • Bistå med de årliga rapporterna om transparens och insyn.

 • Granskning av påstått intrångsgörande och olagligt innehåll

 • Bistå kunder i frågor som rör grindvakters efterlevnad av DMA.

Fondias cross-border Data Economy Group består av:

Kontakta oss gärna om du är nyfiken på hur detta påverkar din verksamhet.

Fondias Data Economy Group i Sverige är: