Whistleblowing-palvelu

Autamme yrityksenne ilmoituskanavan luomisessa ja ylläpidossa.

Luottamuksellisen whistleblowing -ilmoituskanavan käyttö edistää yrityskulttuuria ja liiketoimintaa

Monet yritykset ovat velvollisia perustamaan sisäisen whistleblowing-kanavan sen jälkeen kun kukin jäsenvaltio on implementoinut EU:n whistleblowing-direktiivin. Ilmoituskanavan implementointi sekä siihen liittyvä ohjeistus on tehty helpoksi Fondian kokeneiden juristien avulla.

Fondian whistleblowing-palvelu perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiselle sekä compliance-vaatimusten tuntemiselle. Palvelemme asiakkaitamme käytännöllisellä ja liiketoimintalähtöisellä tavalla, avustaen hallitusta ja yrityksen johtoa sisäisen raportointikanavan ja käytänteiden järjestämisessä EU:n direktiivin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Vastuullisen yrityskulttuurin edistäjä

Whistleblowing-lainsäädännön tarkoituksena on tehostaa lakien täytäntöönpanoa antamalla rikkomuksista ilmoittaville henkilöille aikaisempaa vahvempaa suojelua.

Whistleblowing-kanavan avulla työntekijät voivat ilmoittaa työpaikalla tapahtuvista väärinkäytöksistä sekä laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta luottamuksellisesti ja vastatoiminen kiellon antamalla suojalla.

Whistleblowing-kanavat ovat tärkeitä sekä työntekijöille että työnantajille. Ilmoituskanavien kautta työnantajat voivat vastaanottaa varsin arvokasta tietoa rikkomuksista, jotka muutoin voisi jäädä huomiotta.

Voimme auttaa seuraavissa asioissa:

  • Fondian compliance-asiantuntijoiden kanssa tehtävä alkukartoitus, jossa selvitetään sisäisen ilmoituskanavan perustamiseen liittyvät toimenpiteet

  • Whistleblowing-politiikan ja -ohjeistuksen laatiminen sekä täytäntöönpano

  • Ilmoituskanavan implementointi yhdessä asiakkaan ja Fondian palveluntarjoajan kanssa

  • Ilmoitusten vastaanottaminen jatkuvana palveluna ja erikseen sovitut jatkotoimet

  • Ilmoitusten jatkokäsittely asiakkaan nimeämien henkilöiden kanssa

  • Ilmoitusten mahdollinen siirtäminen eteenpäin julkiseen ilmoituskanavaan tai viranomaisille

  • Whistleblowing-asioita koskeva koulutus asiakkaille

  • Avustaminen whistleblowing-asioihin liittyvissä tietosuoja-asioissa (ml. yrityksen sisäinen vaikutustenarviointi; tietosuoja-asetus 35 §)

  • Avustaminen ilmoituskanavan käyttöönoton edellyttämässä YT-menettelyssä

Asiantuntijamme

Tutustu whistleblowing-palveluun erikoistuneisiin juristeihimme ja ota heihin suoraan yhteyttä.