EL astub järgmise sammu andmemääruse kohaldamise suunas

Fondia
Blogi 4. juuli 2023

Artikli autor: Clara von Corswant

Oleme varemgi kirjutanud peagi kohalduma hakkavast andmemäärusest (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus ühtlustatud õigusnormide kohta, millega reguleeritakse õiglast juurdepääsu andmetele ja andmete kasutamist, loe lähemalt siit), mis on osa Euroopa andmestrateegiast.

Andmemäärus muudab senist andmete jagamise korda peaaegu kõigis tööstusharudes. Väidetavalt on 80% tänastest tööstusandmetest justkui luku taga. Uue määruse peamine eesmärk on kõrvaldada takistused andmete liikumise teelt ja suurendada andmete jagamisega kaasnevat väärtust.

Andmemäärus kehtib tootjatele, lõppkasutajatele, kolmandatele isikutele, kes taotlevad juurdepääsu andmetele, so teenusepakkujatele ja andmetöötlusteenuste, nt pilveteenuste pakkujatele. Uus määrus sisaldab kohustust jagada andmeid taotluse korral, kujundada tooted nii, et neist saadud andmed oleksid hõlpsasti ja turvaliselt kättesaadavad, ning kohustust jagada andmeid kolmandate isikutega õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel.

Määruse eesmärk on optimeerida andmete kättesaadavust ja kasutamist Euroopa Liidus. Valdkonnasiseselt on siiski esitanud kaebusi, et poliitikakujundajad on uue õigusakti koostamisel liikunud liiga kiiresti. Samuti on andmemäärus saanud kriitikat selle eest, et sellega kehtestatakse liiga kaugeleulatuvaid kohustusi, mis ohustavad konkurentsivõimet.

Mis saab edasi?

28. juunil 2023 jõudsid Euroopa Parlament ja Nõukogu poliitilisele kokkuleppele andmemääruse suhtes, mille komisjon esitas veebruaris 2022. aastal.

Eeldatavasti jõustub määrus peagi ja pärast selle ametlikku vastuvõtmist kulub veel 20 kuud, enne kui määrust hakatakse kohaldama. Tundub, et 2024. aasta on kõigile asjaomastele osapooltele aasta, mil nad peavad kohanema uute nõuete ja kohustustega, mille andmemäärus kehtestab.

Fondia jätkab määrusega seotud arengute jälgimist. Kui teil on küsimusi või mõtteid, võite meiega ühendust võtta.

Andmemääruse, tehisintellekti määruse, digiturgude määruse ja digiteenuste määruse ning Fondia pädevuse kohta nendes valdkondades saate lugeda allpool.

Blogid sarnasel teemal