Fondia andmemajanduse rühm

Fondia
Blogi 26. aprill 2023

Fondia õigusbüroo

Tänapäeval tundub, et igal pool näeme postitusi või uudiseid tehisintellektist, tehnilisest arengust ja sellest, kuidas innovatsioon muudab meie elu-, töö- ja õppimisviise. Tehisintellekt loob põnevaid võimalusi, kuid mõned arvavad, et see toimub liiga kiiresti ja tahavad vajutada pausinuppu, et inimestel oleks aega järele jõuda. Hoolimata innovatsiooni plussidest või miinustest on Euroopa Liit tunnistanud, et viimaste tehnoloogiate puhul (mille mõju ulatub kogu ühiskonda) on vaja täiendavat reguleerimist. 

ChatGPT-l on juba üle 100 miljoni kasutaja, tehisintellekti programmeerimisvahendid teevad programmeerijate elu lihtsamaks ja tehisintellekti loodud fotod võidavad kunstikonkursse. Me oleme keset hüpet infoajastust intellektiajastusse. Aga kuidas see tegelikult toimib? Mida on meil lubatud andmete väljundiga teha? Kellele see kuulub ja kellega me võime seda jagada? Kelle andmeid saame kasutada tarkvara arendamiseks või isegi sisu loomiseks või tehisintellekti süsteemi treenimiseks?  

Lisaks viimasel ajal hüppeliselt kasvanud huvile tehisintellekti süsteemide vastu on vaikselt podisenud ka muid teemasid. Suured Andmed, eilne udune märksõna, on tänapäeval igapäevane reaalsus, mis loob suuri võimalusi ja suuri väljakutseid. Andmemajandus on kohal. Tasakaalustada üllast kontseptsiooni andmete tõhusast kasutamisest suurema hüve ja heaolu nimel on keeruline, kuna teisest küljest tuleb austada selliseid põhimõtteid nagu vabadus, võrdsus, eraelu puutumatus, ambitsioonikad keskkonna- ja ühiskondlikud õigluseesmärgid.  

EL oma õigusloomelise tegevusega ei ole vaikinud ning mitmed ELi määrused on jõustunud ja jõustuvad. Need määrused kirjutavad eeldatavasti digisektori reeglid nii sõna otseses kui ka ülekantud tähenduses ümber. Mõned neist loovad prognooside kohaselt uue vastavusnõuete ja ülemaailmsete standardite laine, nagu seda tegi GDPR.  

 

Mida teeb Fondia?  

Fondia jälgib aktiivselt arengut ja me juba nõustame oma kliente nendes küsimustes. Fondia jälgib ja analüüsib tähelepanelikult ka õigusloomelisi muudatusi, et olla kursis kõigi uudistega, mis võivad meie kliente mõjutada.  

Uutes õigusvaldkondades õigusnõustamise riskiks on tundmatute aspektide ja tegurite hulk, mis võib viia ebamäärase nõustamiseni ja mitte kuluefektiivse tööviisini.   

Seepärast oleme loonud töörühma tagamaks, et Fondia oleks valmis nõustama oma kliente võimalikult praktilisel ja tõhusal viisil. Nagu alati, püüab Fondia pakkuda praktilist ja hästi kasutatavat õigusnõustamist ning need uued ELi määrused ei ole erandiks.  

Peamised määrused, millele töörühm keskendub, on tehisintellekti käsitlev õigusakt, andmemäärus, digiteenuste määrus, digiturgude määrus ja andmehaldust käsitlev õigusakt. Mõned teenused, mida me pakume seoses andmete, tehisintellekti ja digiteenustega, on järgmised:  

Andmed:  

 • regulatiivse mõju hindamine  

 • tegevuskavad andmemääruse ja andmehaldust käsitleva õigusakti järgimiseks 

 • ärisaladuse ja intellektuaalomandi kaitse  

 • nõuetele vastavuse küsimused 

 • klientide abistamine andmete ekspordiga seotud taotluste puhul 

 

Tehisintellekt:  

 • tehisintellekti süsteemide ja vahendite riskihindamine ja hinnangute andmine (punase/kollase/rohelise/rohelise lipu aruanne). 

 • tehisintellektiga seonduva poliitika koostamine (sisemine ja väline)  

 • kliendilepingute koostamine ja läbivaatamine, sealhulgas tehisintellektiga seotud näidisklauslid (teenuslepingud, arenduslepingud jne).  

 • nõuetele vastavusega seotud küsimused 

 • sisekoolitused  

 

Digiteenused:  

 • õiguslike kohustuset hindamine vastavalt digiteenuste määrusele ja tegevuskava koostamine  

 • tingimuste läbivaatamine ja kohandamine 

 • modereerimise juhiste koostamine  

 • riskihindamine ja nõuetele vastavate teavitamissüsteemide loomine  

 • abi iga-aastaste läbipaistvusaruannete koostamisel 

 • väidetavate rikkumiste ja ebaseadusliku sisu hindamine  

 • Klientide abistamine küsimustes, mis on seotud juurdepääsude kontrollija vastavusega digiturgude määrusele.  

 

Fondia piiriülene andmemajanduse rühm on:

 

Palun võtke meiega julgelt ühendust, kui tunnete huvi, kuidas see kõik teie ettevõtet mõjutab.