Autoriõigust käsitlevad tehisintellekti määruse muudatused

Fondia
Blogi 7. juuni 2023

Artikli autor: Louise Malmberg

2023. aasta alguses vallutas Chat GPT suure osa meie digitaalsest ruumist (ja õhtusöögi vestlustest!). Seda tüüpi tehisintellekti mudel on genereeriv alusintellekti mudel, mis on kiiresti arenev tehisintellekti tüüp. Generatiivsed tehisintellekti mudelid õpivad mustreid ja struktuure, mis põhinevad sisendtreeningu andmetel ning võivad genereerida uusi sarnaste omadustega andmeid, nagu pildid, tekstid ja laulud.  

Sellised tehisintellekti mudelid on kiiresti kaasa toonud arutelud võimalike autoriõiguste rikkumiste üle nii sisend- kui ka väljundandmete osas. On juba ka reaalsed kohtuasjad näiteks  Stability AI ja tehisintellekti koodigeneraatori Copilot vastu.  

Samal ajal kui tehisintellekt võidutseb, peetakse aga endiselt läbirääkimisi ELi tehisintellekti määruse üle. Töö on pooleli ning valmis peaks määrus saama selle aasta lõpuks. Paljud loodavad, et eespool mainitud küsimuste osas luuakse selge õiguslik seisukoht, et tagada intellektuaalomandi õiguste kaitse ka kiirelt arenevate uuenduste, nagu genereeriva tehisintellekti puhul.  

Seetõttu oli huvitav näha, et 11. mail esitasid kaks EL Parlamendi komisjoni mitu uut muudatusettepanekut tehisintellekti määruse eelnõusse, millest üks oli kohustus, mis osaliselt käsitles autoriõiguste küsimust. Peamised muudatusettepanekud hõlmasid läbipaistvuse nõuet, millega nõutakse, et tehisintellekti genereerivate mudelite pakkujad avalikustaksid, et sisu on loodud tehisintellekti abil, nõuet kavandada tehisintellekti mudelid nii, et need ei tekitaks ebaseaduslikku sisu, ning nõuet avaldada kokkuvõtted koolitamisel kasutatud autoriõigusega kaitstud andmetest.  

Arutelud tehisintellekti määruse lõpliku vormi üle jätkuvad ning Fondia jälgib protsessi tähelepanelikult. Kui teil on selles valdkonnas küsimusi või mõtteid, võtke meiega julgesti ühendust.  

Tehisintellekti reguleerivate liivakastide kohta saate lugeda siit ja kui soovite rohkem teada saada Fondia andmete ja tehisintellekti piiriülese kompetentsi kohta, vaadake siit.