Fondia õigusbüroo

Ühinemised, omandamised (M&A) ning tehingute finantseerimine

Meie teame, mida on vaja edukaks tehinguks.

Ühinemised, omandamised (M&A) ning tehingute finantseerimine

Fondia M&A nõustajad mõistavad teie äritegevust ning aitavad teid oma erialaste teadmistega ostu- ja müügitehingutes, et muuta ettevõtete ühinemised ja omandamised äärmiselt valutuks protsessiks.

Samaaegselt nii välise nõustaja kui ka majasisese juristi kogemusega Fondia juristid nõustavad kliente tehingutes nii müüja kui ka ostja poolel.

Fondia M&A ja tehingunõustajate meeskond tegeleb ettevõtete kasvamiseks ja laienemiseks võimaluste loomise ning tehingute finantseerimiseks lahenduste leidmisega. Meie juristid aitavad nii siseriiklikes kui ka rahvusvahelistes projektides. Nõustame kliente kõigis finantseerimisalastes küsimustes, seejuures finantseeringute kaasamisel näiteks start-up valdkonda, aga ka traditsioonilisematesse sektoritesse nagu kinnisvara, kaubandus ja tootmine.

Meie juristid saavad aidata järgnevates küsimustes:

 • Restruktureerimine ja ettevõtete omandamisega seotud projektid

 • Ühisettevõte (joint venture) ja sellega seonduvad lepingud

 • Juriidiliste auditite (legal due diligence) läbiviimine ja leidude põhjal soovituste andmine

 • Ühinemis- ja omandamisprojektide juhtimine, haldamine, läbirääkimiste juhtimine

 • Kavatsuste protokolli (letter of intent), osa või aktsiate müügilepingu, vara müügilepingu, ettevõtte üleandmise lepingu projektide koostamine

 • Virtuaalse andmeruumi (data-room) teenuse pakkumine

 • Koondumiseks loa taotlemine

 • Osaluse müük juhtkonnale (management by-out) ja tehingud vähemusosalusega

 • Erakapitali/riskikapitali tehingud ja väljumised (exit)

 • Erakapitali/riskikapitali fondide struktuur ja investeeringud

 • Kapitalituru tehingud, näiteks noteerimine, avalikud pakkumised, aktsiaemissioonid

 • Käibekapitali kaasamine ja tehingute rahastamine

Käsitleme tehingu struktureerimise kõiki etappe, sealhulgas analüüsime läbi maksuküsimused. Meie meeskond hoolitseb järgmise eest:

 • Tehingu struktuuri kavandamine

 • Tagatiskokkulepped ja garantiid

 • Tehinguga seotud lepingute koostamine ja läbirääkimised

 • Juhtkonna motiveerimiskavad

 • Kontserni struktuuri korraldus, ühinemised ja jagunemised enne ja pärast tehingut

 • Abi integratsiooniprotsessides

Meie meeskonnas on panganduse taustaga juriste, kes saavad abiks olla läbirääkimistel finantsinstitutsioonidega, laenulepingute sõlmimisel ja selleks vajalike dokumentide esitamisel, kinnisvara või muu tagatisega laenutehingute teostamisel, samuti küsimustes, mis on seotud laenude restruktureerimise või probleemsete laenudega.

Kohandame klienti nõustava meeskonna koosseisu vastavalt konkreetse kliendi ja tehingu vajadustele.

Notes on table

"Fondia juristid olid äärmiselt proaktiivsed ja ärile suunitletud ning keskendusid lahenduse leidmisele."

Tutvuge meeskonnaga

Tutvuge meie spetsialistidega või võtke nendega otse ühendust!

Blogi ja uudised

Lugege soovitusi õigusvaldkonnast Fondia ekspertidelt!