Investoritele
Ava MyFondia

Alates märtsist saab taotleda kindla kuupäevaga kande tegemist ja kuueks kuuks ärinime broneerimist

Fondia legal services

Konkreetse kandekuupäeva võimalus

Äriregistri seaduses jõustub 1. märtsil 2024 muudatus, millega nähakse ette võimalus taotleda konkreetset kandekuupäeva. Soovitud kande kuupäev võib olla kuni kuus kuud kandeavalduse kuupäevast. Konkreetset kandekuupäeva on võimalik taotleda näiteks ühinemiste ja jagunemiste tagajärgede määramisel. Konkreetsel kuupäeval kande tegemise eelduseks on mõjuv põhjus, mis võib olla näiteks vajadus jõustada jagunemine mingil kindlal kuupäeval. Selliselt saab piisava ajavaruga veenduda, et kas esitatud taotluses esineb puudusi või saab kande soovitud kuupäeval teha. Avalduse kindlal kuupäeval kande tegemiseks saab esitada üksnes andmete muutmise kohta, mitte esmakandeavalduse kohta.

Tasub silmas pidada, et kui esitatakse avaldus kindlal kuupäeval kande tegemiseks, peab registripidaja selle lahendama tavapärases korras ehk isegi juhul kui soovitud kande kuupäev on alles kolme kuu pärast, tuleb kandeavaldus lahendada siiski tavapärases korras viie tööpäeva jooksul.

Ärinime broneerimise võimalus

Uue võimalusena saab edaspidi enne äriühingu äriregistrisse kandmist või ärinime muutmist äriregistris broneerida äriühingule ärinimi. Broneeritav ärinimi peab vastama äriseadustiku ärinime nõuetele ning broneerimise käigus kontrollitakse ka ärinime nõuetele vastavust. Ärinime broneerimisel peab taotletav ärinimi olema selgesti eristatav lisaks teistele registrisse kantud ärinimedele ka äriregistris broneeritud ärinimedest. Sellise toimingu riigilõiv on 150 eurot.

Ärinime saab broneerida kuni kuueks kuuks ning mõjuval põhjusel on võimalik broneeringut pikendada ühe korra kolme kuu võrra. Üks ja sama isik ei saa sama nime teistkordselt broneerida.

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust Fondia ekspertidega!