Framtidens jurist - varken en AI-bot eller skolad i den traditionella affärsjuridiska byråns hårda kultur

Monica Söderlund, VD Fondia Legal Services AB. Foto: Ville Lahti / hasan & partners

Utvecklingen av AI skapar spännande möjligheter för att effektivisera och tillgängliggöra kunskap. Samtidigt utmanar den juristbranschen att utveckla och förfina tjänster inom områden där de mänskliga egenskaperna värderas högt. Men vad krävs för att skapa tjänster som särskiljer oss från AI, och en arbetsplats för framtidens jurist? Vi tror att svaret på den frågan är: ett helt nytt sätt att arbeta.

- På Fondia har vi länge arbetat värderingsstyrt med balans i livet i fokus. Vi ser att både medarbetare och kunder mår bättre och blir nöjdare, och vår starka tillväxt talar sitt tydliga språk. 2022 redovisade vi en organisk tillväxt på 38%, berättar Monica Söderlund, VD Fondia Legal Services.

Länge har juristbranschen försvarat krav på långa arbetsveckor och tillgänglighet på kvällar, helger och semestrar med kundnöjdhet och leveranskrav. När studier visar att varannan jurist funderar på att säga upp sig, innebär det dock att kundens leverans, och därmed affär, riskerar att påverkas negativt. Inte bara för att kundteam splittras och kompetens går förlorad, men också för att utbrändhet och stress kan påverka kvaliteten på juristernas arbete. Därmed står det också i vägen för oss att utveckla och utnyttja de egenskaper där vi kan leverera mervärde till kunder. De områden där vi skiljer oss från AI.

- En kombination av teknikens och människors fördelar är den bästa vägen framåt, men för att nå dit behöver vi inte bara arbeta på att utveckla nya digitala verktyg. Vi behöver också arbeta med att skapa förutsättningar för oss människor att göra det vi är bäst på. Även vi måste utvecklas, och här har stora delar av juristbranschen fortfarande en väg att gå, avslutar Monica.

Så här arbetar Fondia

  • En arbetsvecka är 37,5 timmar. Vid arbetstoppar finns möjlighet att ta ut motsvarande tid i ledighet.

  • Fondia är noterat på Nasdaq First North. Alla medarbetare har därmed möjlighet att bli delägare.

  • Att arbeta hemifrån då och då, från ett av Fondias kontor eller kanske utomlands i några veckor, går alldeles utmärkt.

  • Ingen behöver kolla mailen under semestern. Tack vare rutiner och teamwork får detta inga konsekvenser för kunderna.

  • Fokus på balans och jämställdhet gör att Fondia lyckas rekrytera och befordra både erfarna kvinnor och män till ledande positioner.

  • Fondias ”No-asshole policy”. Fondia anställer inte personer som inte lever upp till deras värderingar om en platt organisation, samarbete och att behandla varandra med respekt.