Marknadsföring

Marknadsföring och konsumentskydd

Säkerställ att ni håller er på rätt sida lagen i försäljning, marknadsföring och kundrelationer med hjälp av Fondias experter.

Marknadsföring och konsumentskydd

Marknadsföring
Konsumentskydd
Reklam
Sponsring
Event
Upphovsrätt
Varumärkesskydd
Kampanj
Material
Lotteri
Tävling
Produktansvar
Konsumentverket
Affiliate
Influencer

Erfarenhet och engagemang

Våra experter har bred erfarenhet av regleringen kring marknadsföring och konsumentskydd samt regulatoriska processer. Vi tillhandahåller affärsorienterade och pragmatiska råd till våra kunder, gärna i nära samarbete med företagets operativt ansvariga. Vårt team består av jurister med lång erfarenhet av att verka i gränslandet mellan konsument och företag samt som bolagsjurister på företag i där dessa frågor varit i fokus.

Vi kan även ge branschspecifika råd till kunder inom till exempel textilindustrin, matindustrin, spelbranschen, bank och finans, musikbranschen samt underhållning och media.

Vidare håller vi regelbundet utbildningar för våra kunder i juridiska aspekter av marknadsföring och konsumentskydd och håller dem uppdaterade om branschnyheter och lagändringar.

Vårt team har kunskap och erfarenhet inom följande områden:

 • E-handel och distansförsäljning

 • Användarvillkor, riktad reklam och cookies

 • Digital marknadsföring

 • Dataskyddsfrågor kopplat till marknadsföring

 • Sponsringsavtal och eventmarknadsföring

 • Gerillamarknadsföring och använda annans tex varumärke

 • Sökordsoptimering

 • Användning av influerare inom marknadsföring

 • Förvärv av rättigheter kopplat till marknadskommunikation och dess innehåll, samt därtill knutna ansvarsfrågor

 • Juridisk granskning av olika slags marknadskampanjer såsom tävlingar, lotterier mm

 • Frågor kring marknadsföring riktat mot minderåriga

 • Kommunikationspolicy

 • Kontakt med Konsumentverket och Reklamombudsmannen inklusive vid förelägganden från Konsumentverket

 • Bemöta förfrågningar från konsumenter

 • Produktsäkerhet och produktansvar

Visste du att...

1

I många fall kan man bestrida juridiskt att något annat företag hamnat före ditt varumärkesskyddade namn vid sökordsoptimering.

2

Er marknadsföring kan dömas ut om begrepp såsom tex ”miljövänlig” används fel.

3

Det är högre krav på tydlighet i digital marknadsföring än annars.

Våra experter

Lär känna våra experter bättre nedan eller kontakta dem direkt.

Legal Health Check

Det kan vara komplicerat att följa lagstiftningen. Med vårt lättanvända verktyg kan du identifiera och undvika typiska fallgropar inom marknadsföring och konsumentskydd.

Löv

"Vi arbetar löpande med Fondia och vi är mycket nöjda med det stöd vi får. Juristerna är mycket professionella."