privacy

Dataskydd

Fondias erfarna och kunniga experter ser till att du kan sova tryggt på en modern datadriven marknad.

Integritet och datasekretess

I ett alltmer digitaliserat affärsklimat med nya metoder för marknadsföring har behandling av personuppgifter, och efterlevnad av den ökade massa av lagstiftning som tillkommit under de senaste åren, blivit än alltmer vital del för de flesta företag. Våra dataskyddsjurister i Sverige, Finland och Baltikum har expertis inom nationellt och internationellt regelverk, vilket vi drar nytta av i skräddarsydda, och vid behov gränsöverskridande, team. Allt för att er verksamhet ska stå stark och riskfri på marknaden.

Personuppgifter
Dataskydd
DPO
Regelverk
GDPR
Integritet
e-Privacy
Dataöverföring
Laglig grund
Privacy
Policy
Registerförfrågan

Engagemang och erfarenhet

Fondias erfarna och kunniga dataskyddsexperter hjälper dig med alla typer av ärenden som rör personuppgiftsbehandling och integritetsskydd. Vi ger bland annat handfasta råd kring efterlevnad av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och ePrivacy-reglerna samt hittar affärsmässiga lösningar på utmaningar inom dataskydd. Framförallt ser vi inte bara till er verksamhet idag, vi arbetar med era mål och visioner och ser till att tidigt hantera eventuella risker så att ni kan fokusera på tillväxt.

Våra jurister kan bistå med:

 • Upprättande av integritetspolicys och interna styrdokument samt rutiner för personuppgiftsbehandling

 • Personuppgiftsbiträdesavtal och datadelningsavtal för gemensamt personuppgiftsansvariga

 • Kartläggning över personuppgiftsbehandlingar och konsekvensbedömningar

 • Överföring av personuppgifter till tredje land

 • Processer för hantering av personuppgiftsincidenter

 • Processer för hantering av förfrågningar från registrerade

 • Underrättelse- och tillståndsprocesser samt kontakt med myndigheter

 • Frågor relaterade till dataskyddsombud och dess skyldigheter

 • Frågor kring behandling av anställdas personuppgifter

 • Sektorspecifik lagstiftning såsom personuppgiftsbehandling inom vården och finanssektorn

 • Behandling av information relaterat till bolagets affärsprocesser

 • Marknadsföring och konsumentskydd, inklusive frågor kring cookies och liknande tekniker

 • Bedömning av GDPR-efterlevnad

Fondia logo table

"Vi har plockat ihop en lämplig palett från Fondias tjänsteutbud, t.ex avtalshantering och övervakning av piratkopiering."

Våra experter

Lär känna våra jurister bättre nedan och kontakta dem gärna direkt. Dataskyddsgruppen leds av Anneli Rönn.

Legal Health Check

Göteborg

Integritetsskyddsmyndigheten beslutade om sanktionsavgifter på 150 msek 2020, främst gällande verksamheter som inte har följt GDPR