För investerare
Gå till MyFondia

Nellie Berntsson

Senior Legal Counsel +46 70 823 45 37 nellie.berntsson@fondia.com Stockholm

Nellie hjälper Fondias kunder med dataskyddsfrågor

Jag är specialiserad inom dataskyddsfrågor och arbetar på Fondia med bland annat granskning av behandlingsregister, upprättande av policydokument, genomföra konsekvensbedömningar och ta fram checklistor för att skapa en systematik i dataskyddsarbetet.

För mig är det viktigt att all personal har rätt förutsättningar att lyckas efterleva dataskyddsförordningens komplexa krav. Jag hjälper gärna till att hålla i utbildningar för att det ska bli lätt att göra rätt.

Jag har erfarenhet från större koncerner, både som bolagsjurist och DPO. Min erfarenhet har gett mig en god förståelse för frågor såsom användningen av Google Analytics, vikten av träffsäkra kundanalyser, hur information kan delas mellan olika aktörer på ett säkert sätt samt compliancefrågor däribland riskrapportering till ledning och styrelse.

Utanför kontorstid när jag inte är på resande fot, odlar jag grönsaker på min balkong som används flitigt i matlagning och bakning.

Privacy