För investerare
Gå till MyFondia

Bedömning av GDPR-efterlevnad

Är ni uppdaterade inom dataskydd och personuppgiftsbehandling? Svaret är viktigt för er verksamhet och med hjälp av Fondias bedömning av er GDPR-efterlevnad hittar ni svaret.

Identifiera och hantera era risker

I vår bedömning av hur väl ni efterlever GDPR går vi igenom alla delar av verksamheten som har med dataskydd att göra. Vi identifierar de problem som finns inom regelefterlevnad (compliance) och ger praktiska råd om hur ni kan lösa dem.

Det är viktigt att veta hur ett företag hanterar efterlevnaden av GDPR. Med hjälp av vår bedömning kan ni enkelt få reda på er status och bedömningen utgör det första steget i att identifiera era dataskyddsbehov. Fondias bedömning av regelefterlevnad inom dataskydd är specifikt utformad för att möta behoven hos små och medelstora företag. Huvudfokus ligger på de viktigaste och ofta mest försummade dataskyddsfrågorna som företag ställs inför. Bedömningen är snabb och enkel att genomföra och kräver inte något större engagemang från er sida.

Utifrån resultatet av bedömningen kommer Fondias dataskyddsjurister att skapa en rapport som anger vilka brister som finns och hur kritiska de är, tillsammans med konkreta rekommendationer om hur ni kan förbättra ert dataskydd. Naturligtvis hjälper vi gärna till med att implementera åtgärderna i er verksamhet.

Engagemang och affärsmässig rådgivning

Fondias erfarna och kunniga dataskyddsjurister hjälper er med alla typer av frågor som rör dataskydd. Vi tillhandahåller juridisk rådgivning avseende såväl EU-lagstiftning och GDPR som specifik nationell dataskyddslagstiftning. Förutom att ge juridisk rådgivning hjälper vi även till att hitta affärsmässiga lösningar på de utmaningar som finns inom arbetet med dataskydd. Vi tar inte bara hand om ert företags nuvarande utmaningar utan vi arbetar även med era mål och visioner och ser till att eventuella risker hanteras i ett tidigt skede, så att ni kan fokusera på tillväxt.

Vad omfattar bedömningen av GDPR-efterlevnad?

  • Workshop(s) med identifierade nyckelpersoner för att skapa en helhetsbild av ert företags personuppgiftsbehandling.

  • En rapport om resultaten av de centrala dataskyddsfrågorna och status.

  • Rekommendationer för att förbättra efterlevnad kring dataskydd

Varför samarbeta med Fondia i dataskyddsfrågor?

1

Våra dataskyddsjurister är mycket erfarna och kan hjälpa ert företag med alla behov som rör personuppgiftsbehandling och behov kring dataskydd. Vi hjälper våra kunder genom att ha er affär i fokus.

2

Våra jurister har expertis inom olika områden av dataskydd och kan ge er juridisk rådgivning som är direkt relaterad till ert verksamhetsområde.

3

Eftersom vi är en fullservicebyrå inom affärsjuridik kan ni vända er till oss även med alla övriga behov ert företag har av juridiska tjänster.

Löv

"Vi arbetar löpande med Fondia och vi är mycket nöjda med det stöd vi får. Juristerna är mycket professionella."

Våra experter

Lär känna våra dataskyddsjurister eller kontakta dem direkt.

Aktuellt