negotiation

Dataskyddsombud / Data Protection Officer

Se till att du alltid följer dataskyddskraven - låt Fondia hantera dina DPO-uppgifter.

DPO as a Service (DPOaaS)

Omfattas din organisation av kraven på ett dataskyddsombud eller har din organisation beslutat att ha ett dataskyddsombud eftersom det ansetts lämpligt? Fondia erbjuder tjänsten DPO as a Service (DPOaaS) där Fondia registreras som dataskyddsombud (DPO) och ni får tillgång till ett team av experter inom dataskyddsfrågor. Låt oss förklara.  

Din organisation måste enligt lag utse ett dataskyddsombud om:

 • er kärnverksamhet består av regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor omfattning; eller

 • er kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter eller personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott.

​Utöver dessa ”måste-situationer” får en organisation utse ett dataskyddsombud om de tycker att det är lämpligt.​

I Fondias tjänst DPO as a Service (DPOaaS) registreras Fondia som dataskyddsombud (DPO) för ert bolag hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och utser en av våra experter inom dataskyddsfrågor som kontaktperson.

Fördelarna med ett externt dataskyddsombud:

 • DPOaaS fungerar som ett internt dataskyddsombud, men med uppbackning av ett helt team av erfarna dataskyddsjurister.

 • Tjänsten möjliggör att dataskyddsombudets uppgifter genomförs planerat och proaktivt.

 • Ett externt dataskyddsombud minimerar risken för intressekonflikter vid granskning av bolagets dataskyddsarbete.

 • Sparar tid och resurser för organisationen.

 • Tydlig och förutsägbar prissättning underlättar budgeteringen för dataskyddsfrågor.

DPOaaS omfattar:

 • En utsedd kontaktperson som är expert på dataskyddsfrågor, men också uppbackad av hela Fondias engagerade team av dataskyddsjurister.

 • En initial granskning av bolagets dataskyddsarbete, en årsplan (med bl.a. fortsatt granskning, utbildning och rapportering), löpande vägledning och råd om dataskyddsfrågor.

 • Hantering av de uppgifter som åligger en DPO enligt GDPR.

 • Kommunikation och samarbete med IMY i frågor som rör behandling av personuppgifter.

Därför ska du välja vår tjänst DPOaaS...

1

Vi lär känna er

Vi lär känna er verksamhet genom att vi inleder samarbetet med en genomgång och sätter ramarna för bästa möjliga implementation av DPOaaS för er organisation. Vi är också med i utvecklingen av er organisations arbete med dataskydd.

2

Lagarbete

Våra dataskyddsjurister är erfarna inom dataskyddslagstiftning och praxis. I stället för att endast en person tar allt ansvar får ni tillgång till ett helt team experter med olika spetskompetenser inom dataskydd.

3

Affärsinriktad juridisk rådgivning

Vi har en praktisk och affärsinriktad inställning vid tillämpningen av principerna i GDPR i den dagliga affärsverksamheten.

Vill du veta mer om vår DPO-tjänst och våra tjänster inom dataskydd?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan skräddarsy en DPO-lösning för er verksamhet. Flera av våra jurister har lång erfarenhet av att arbeta med frågor inom dataskydd och berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa just er verksamhet. Boka in ett möte så får du träffa en av våra dataskyddsjurister.
Löv

"Vi arbetar löpande med Fondia och vi är mycket nöjda med det stöd vi får. Juristerna är mycket professionella."

Våra experter

Fondias team finns här för er. Klicka in här nedan och lär känna våra experter.

Artiklar och nyheter