Runway

Exit Readiness

Skräddarsydd kartläggning för bolag som förbereder en exit.

Exit Readiness - för vem?

Kartläggning för företag som:

  • planerar upplägg för exit inom de närmaste åren

  • förbereder en investeringsrunda

  • i övrigt önskar säkerställa att företagets verksamhet är korrekt och regelrätt organiserad

Bli redo med Fondia

I samband med att man säljer ett företag eller tar in externt kapital kommer en köpare eller investerare vilja genomföra en granskning av företaget. Genom vår tjänst får ni en omfattande översikt över företagets juridiska förhållanden, som en förberedelse inför en extern granskning av företaget.

Som ett resultat av vår juridiska översyn får ert företag:

  1. en grundlig helhetsbild av företagets legala status samt eventuella brister och lagöverträdelser;

  2. en beskrivning av hur identifierade risker och bristande regelefterlevnad kan påverka en framgångsrik exitprocess; och

  3. handfasta rekommendationer vilka åtgärder ni behöver göra för att förbättra företagets möjligheter till en framgångsrik exit.

Översikten fungerar också som ett riskhanteringsverktyg för företagsledning och styrelseledamöter.

Tjänsten ersätter inte en vanlig legal due diligence/företagsbesiktning.

Exit readiness service

1

Förberedelse inför kartläggning av verksamheten

2

Kartläggning och analys med en expert

3

Konkreta åtgärdsrekommendationer

Boka ett möte

Kontakta en av våra experter för en första kostnadsfri rådgivning.

Läs aktuella artiklar