För investerare
Gå till MyFondia

Är du redo för en exit?

Fondia
Insikter 26 mars 2024

M&A-aktiviteten har under en längre tid varit låg, med ekonomisk osäkerhet och regulatoriska utmaningar som bromsat affärerna. Nu tycks dock läget gradvis stabilisera sig och bli något mer förutsebart. Specifika områden där det görs stora satsningar världen över och som därför förutspås gå fortsatt relativt starkt är hållbarhet och grön omställning, digitalisering samt försvar.

Gartner spår t.ex. ett förnyat fokus på ”techquisitions”, särskilt inom AI, och att tidigare dyra startupbolag kommer ha svårt med nästa runda riskkapitalfinansiering, vilket öppnar för strategiska förvärv av mindre teknologibolag med lägre värderingar och mer begränsad tillgång till kapital än normalt under stadigare ekonomiska förhållanden.

Exitförberedelser ignoreras ofta

Fredrik Niklasson, Senior Legal Counsel och Swedish M&A and Finance Lead, framhåller att små och medelstora företagsförvärv generellt är enklare att genomföra och innefattar lägre finansieringsrisker.

-Under rådande omständigheter är alltså mindre bolag intressanta för strategiska eller industriella uppköp och borde därför vara redo för möjligheten till en betydande ägarförändring. Trots att exitförberedelser är kritiska för att så långt som möjligt undvika utdragna processer samt skapa bra förutsättningar för förhandlingar av pris och villkor, är vår erfarenhet att detta många gånger är ett förbisett område, säger Fredrik.

Felaktiga perspektiv

Vad hindrar då grundare från att tänka långsiktigt och i god tid planera en exit genom försäljning? Fredrik pekar på undersökningar som uppger:

  • överoptimistisk tro på börsintroduktion, trots att strategisk/industriell försäljning är mycket vanligare;

  • fokus på nuet och kortsiktiga mål, utan att överväga framtida risker och möjligheter;

  • tendens bland VC-investerare att uppfatta en grundares exitförberedelser som att denne är beredd att sälja eller ge upp hoppet för tidigt, fast det ligger i bådas intresse att överväga alla möjliga framtida scenarier; samt

  • presumtion att exitförberedelser skadar entreprenörens underliggande drivkraft att skapa och utveckla något bestående genom att ta risker och övervinna motgångar, trots att alltför hög stress p.g.a. onödigt stor osäkerhet gör det svårare att nå framgång.*

En exitstrategi ökar chanserna att lyckas

-För att förbättra oddsen att nå framgång behövs en exitstrategi långt före en försäljning övervägs seriöst. Ledningsgrupp, styrelsemedlemmar och investerare bör involveras. Ju tidigare grundare kan inleda en uppriktig dialog med sådana intressenter angående de långsiktiga strategiska alternativen, desto bättre positionerade kommer de vara att påverka och forma bolagets framtid, menar Fredrik.

Juridikens betydelse

Brister på det juridiska området sinkar många företagsöverlåtelser. Resultatet av en legal due diligence är en viktig del för att fastställa den övergripande risk som är förknippad med en potentiell transaktion och som kan påverka villkoren för affären eller beslutet att gå vidare. Den gör det möjligt för den förvärvande eller investerande parten att fatta välgrundade beslut, förhandla avtalet och ta fram en plan för att hantera eventuella juridiska problem som kan uppstå efter förvärvet eller investeringen.

Enligt Fredrik är förberedelseprocessen för exit ofta komplex och kräver bl.a. juridisk expertis, noggrann planering, projektledning och uppmärksamhet på detaljer, vilket kan ta lång tid att etablera och genomföra fullt ut.

- Att prioritera ordning på de juridiska aspekterna, inte minst bolagets avtal och regelefterlevnad, lönar sig i längden. Eventuella problem kan hanteras innan de växer och ökar chanserna till en så smidig exit som möjligt. Med hjälp av proaktiv professionell juridisk rådgivning, kan fokus när det väl hettar till läggas på de viktigaste delarna i förhandlingsfasen och affären genomföras till fördelaktigare pris och villkor, avslutar Fredrik Niklsson.

Fredrik Niklasson


*Parang, T. Why Founders Are Afraid to Talk About Exit Strategies. Harvard Business Review, 18 August 2022.

Om Fondias M&A-tjänster

Fondias engagerade transaktions- och finansieringsgrupp hjälper dig hela vägen med team som både arbetar gränslöst mellan våra verksamhetsländer och med experter inom samtliga affärsjuridiska områden. Flera av våra jurister har jobbat både som konsulter och som bolagsjurister, med stor erfarenhet av bl.a. förberedelser för exit.