För investerare
Gå till MyFondia

GDPR - en folkkär lag

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerade i höstas rapporten ”Digital Integritet 2022” som bland annat avslöjade att enbart varannan svensk känner till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och enbart var femte svensk faktiskt skyddar sina personuppgifter. Vidare framgår att en hel del svenskar oroar sig för hur företag behandlar deras personuppgifter men att mer än hälften sällan eller aldrig överhuvudtaget läser användarvillkoren. Så om vi nu bryr oss om våra personuppgifter, varför engagerar vi oss inte mer? Kanske och ofta för att företagen inte ger oss rätt förutsättningar att ta till oss informationen, eller kanske av ren okunskap. Eller både och?

GDPR ska verka för att stärka enskildas rättigheter och öka kraven på hur myndigheter, företag och andra organisationer hanterar enskildas personuppgifter. Ibland tycks det som om vi glömmer bort att GDPR är med och främjar och reglerar en av våra grundläggande mänskliga rättigheter – rätten till privatliv. Vi har alla en rätt till skydd av våra personuppgifter. Så hur går det för oss? Inte så bra som man kan önska. Därför rekommenderar IMY i samband med rapporten att regeringen ska verka för ett kunskapslyft hos våra äldre, att skolan lär ut digital integritet till våra barn och att forskning och utveckling av integritetsskyddande tekniker fortsatt stimuleras. Ett sådant krafttag skulle kunna innebära att våra barn växer upp med integritet som en självklar rättighet. Det skulle skapa en ny generation människor som har kunskap om och värderar skydd av personuppgifter, och som inte accepterar företag som inte kan visa och garantera att skyddet är starkt och befintligt. Företag med stark dataskyddskultur kan komma att få enorma marknadsfördelar då den nya generationen högst sannolikt kommer ges möjligheten att göra informerade hållbara val.

Företagare bör ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället, där efterlevnad av GDPR borde vara en självklar beståndsdel i det arbetet. Vi befinner oss i EU:s så kallade digitala årtionde. Hållbar digital utveckling, och balansen mellan människors rätt till digital integritet enligt GDPR och samhällets behov av att utveckla nya innovativa tjänster med data som en resurs är i IMY:s sikte för 2023.

Vi tror att GDPR kommer att växa sig starkare i människors medvetande och hjärtan likt en folkkär artist. Alla företag och myndigheter borde vilja vara med i ensemblen. Vi i privacyteamet på Fondia är gärna med och bidrar med instrumenten, så vi tillsammans kan skapa företag i framkant med noll uns av tondövhet.

Gott nytt GDPR-år!

Om Privacy hos Fondia

Fondias erfarna och kunniga dataskyddsexperter hjälper dig med alla typer av ärenden som rör personuppgiftsbehandling och integritetsskydd. Vi ger bland annat handfasta råd kring efterlevnad av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och ePrivacy-reglerna samt hittar affärsmässiga lösningar på utmaningar inom dataskydd. Våra experter har tillsammans bred erfarenhet från roller som både dataskyddsombud, bolagsjurist, del av ledningsgrupp, del av dataskyddsgrupp och rena konsultroller. Vi erbjuder också tjänsten DPOaaS- dataskyddsombud som en tjänst.

Tveka inte att kontakta oss! Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö - välkommen till Fondia!

Privacy
GDPR
Dataskydd
Personuppgiftsbehandling

Läs fler aktuella artiklar