Tre aktuella dataskyddsfrågor du vill ha koll på

Fondia
Insikter 30 augusti 2022

Nya regelverk och domar inom privacy och dataskydd kommer med högt tempo, och för företag som arbetar proaktivt med frågorna stärks affärsmodeller och konkurrenskraft. Fondia Legal Services berättar om tre aktuella privacyfrågor i höst.


Caroline Heimdahl, Nathalie Grogan och Josefine Karlsson.

Deadline för nya standardavtalsklausuler

Josefine Karlsson på Fondias kontor i Stockholm är en av företagets ca 10 privacyjurister och kommer från tidigare roller på advokat- och juristfirmor. Hon ansvarar nu för Privacy som kompetensområde på Fondia.

– En viktig fråga för företag med internationell dataöverföring är de nya standardavtalsklausulerna som EU-kommissionen har beslutat kring. De omfattar starkare skydd för personuppgifter, ökad transparens samt nya krav på företag att granska lagligheten på sina överföringar. Deadline för att förnya de gamla standardavtalsklausulerna är den 27 december i år. Se över att ni har uppdaterat era avtal redan nu!

Konsekvenser av Klarna-beslutet

Ett beslut som Caroline Heimdahl, Senior Legal Counsel, nämner har fått konsekvenser för företag är Klarna-beslutet.

– I mars i år utfärdade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) en administrativ sanktionsavgift på 7,5 msek mot Klarna Bank AB efter en granskning av hur bolaget informerar om hur det behandlar personuppgifter. Beslutet visar allvaret i att formulera sig och informera på ett korrekt sätt.

Nathalie Grogan, Legal Counsel, berättar vidare;

– Vi hjälper företag i alla storlekar att undvika sanktioner, samt medarbetare och ägare att sova gott på natten, genom att se över hur de kommunicerar dessa frågor utåt, och att de interna rutinerna och arbetet ligger i linje med dataskyddsförordningen.

Tuffare regler för dataskydd med visselblåsarlagen

Många tror att det framförallt är företag inom exempelvis e-handel som behöver arbeta aktivt med dessa frågor, men idag påverkas alla företag och branscher i olika utsträckning. Den nya visselblåsarlagen är ett sådant exempel, berättar Josefine Karlsson.

- Lagen handlar om att ge skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som de tagit del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Extra viktigt blir då naturligtvis hur personuppgifter hanteras och detta finns därför reglerat i visselblåsarlagen genom ett eget kapitel som kompletterar dataskyddsförordningen. De här reglerna är mer detaljerade än dataskyddsförordningen. Om ni som företag omfattas av reglerna i den nya visselblåsarlagen och inte har uppdaterat ert personuppgiftsarbete rekomenderar vi att ni ser över detta omgående.

Om Privacy hos Fondia

Fondias erfarna och kunniga dataskyddsexperter hjälper dig med alla typer av ärenden som rör personuppgiftsbehandling och integritetsskydd. Vi ger bland annat handfasta råd kring efterlevnad av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och ePrivacy-reglerna samt hittar affärsmässiga lösningar på utmaningar inom dataskydd. Våra experter har tillsammans bred erfarenhet från roller som både dataskyddsombud, bolagsjurist, del av ledningsgrupp, del av dataskyddsgrupp och rena konsultroller. Vi erbjuder också tjänsten DPOaaS- dataskyddsombud som en tjänst.

Tveka inte att kontakta oss – välkommen till Fondia!