För investerare
Gå till MyFondia

Designation Day: Digital Markets Act

privacy

Artikeln är skriven av Louise Malmberg, Jarmo Riikonen och Katerina Jarmolovičienė.

Digital Markets Act (DMA) har trätt i kraft med målet att frigöra potentialen hos onlineplattformar och jämna ut konkurrensen genom att införa skyldigheter för de stora tech-bolagen (Grindvakterna). Från och med den 2 maj, "Designation Day", måste dessa bolag anmäla till Kommissionen att de eventuellt är att anses som en Grindvakt. Om de betecknas som en Grindvakt av Kommissionen kommer snart DMA:s skyldigheter att börja gälla.

Låt oss först sätta DMA i perspektiv. I Europa finns det mer än 10 000 aktiva onlineplattformar. Google har en global marknadsandel på 90 procent och 28,5 procent av användarna lämnar aldrig den första sidan av sökresultaten. Detta symboliserar de stora tech-bolagens makt och trots att de bara är en handfull, kontrollerar de tillsammans internet och kan liknas med internets ryggrad.

Vilka företag ges skyldigheter enligt DMA?

Som vi nämnde i början kallas dessa företag för Grindvakter och de tillhandahåller en "central plattformstjänst" (sökmotorer, sociala nätverkstjänster, marknadsplatser, operativsystem, videodelningsplattformar etc.).

För att betraktas som en Grindvakt måste tjänsteleverantören uppfylla en rad krav [1]. I praktiken innebär detta att endast de allra största tech-bolagen som tillhandahåller de så kallade centrala plattformstjänsterna kommer att utses till Grindvakter. I Europa uppskattas det endast finnas ungefär 10-20 Grindvakter. Företag som Google, Facebook och Apple kommer med största sannolikhet att vara bland de utsedda.

Vilka skyldigheter har Grindvakter och hur kan ditt bolag (förhoppningsvis) dra nytta av dem?

Vill du ha kontinuerlig tillgång i realtid till högkvalitativ data från Grindvakters plattformar om din försäljning, dina kunder och annan kommersiell verksamhet? Grindvakterna kommer behöva tillhandahålla detta

Vill du ladda ner all din data och ta dem till en konkurrent/din tjänst? Grindvakter kommer behöva möjliggöra detta genom att göra data portabel och tillgänglig i realtid för konkurrenterna.

Är du skapare av en appbutik? Grindvakter kommer att behöva göra konkurrenternas appbutiker installerbara på Android, iOS etcetera. 

Är du konkurrent till en av Grindvakternas plattformar? Grindvakter kommer behöva tillåta slutanvändarna att enkelt avregistrera sig från deras tjänster eller avinstallera deras förinstallerade plattformstjänster. 

Är du en utvecklare av mjukvaruapplikationer? Grindvakter kommer inte längre att kunna hindra slutanvändarna från att välja mellan dina program och andra i deras standardinställningar. 

Är du en betaltjänstleverantör, leverantör av digital identifiering eller en annonsförsäljare? Grindvakterna måste säkerställa interoperabilitet och att dina tjänster fungerar tillsammans med deras egna tjänster och fungerar på samma sätt och på samma villkor som deras egna tjänster. 

Är du en utvecklare av en nummeroberoende tjänst för interpersonell kommunikation? Grindvakterna måste möjliggöra interoperabilitet mellan deras och din tjänst. 

Är du utgivare eller annonsör? Grindvakterna måste informera dig om beräkningsmetoderna för priser till annonsörer och ersättningar till utgivare. De måste också ge dig kostnadsfri tillgång till deras resultatmätningsverktyg och data (aggregerade och icke-aggregerade). 

 

Slutanmärkningar: 

DMA strävar efter att förbättra affärsmiljön för de bolag som på ett eller annat sätt använder sig av Grindvakternas tjänster. Dessa bolag kommer förhoppningsvis att få större möjligheter och frihet att göra affärer utanför Grindvakternas plattformar och få bättre insikt i sina egna kunder tack vare större transparens över lag. 

Fondia fortsätter att följa utvecklingen och om du har några frågor om DMA och hur det kan bli relevant för dig är du välkommen att kontakta oss. 

Läs mer om vår Data Economy Group.

Slutligen kommer Fondia inom kort att publicera en ny artikel om DMA:s systerförordning, nämligen Förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act). Stay tuned. 


[1] Grindvakt 1) har en betydande inverkan på den inre marknaden, 2) tillhandahåller en central plattformstjänst och 3) har en fast och varaktig ställning på marknaden. Dessa tre kriterier antas vara uppfyllda om man 1) har en årlig omsättning på över 7,5 miljarder euro i EU eller ett börsvärde på över 75 miljarder euro, 2) har över 45 miljoner aktiva slutanvändare och över 10 000 aktiva företagsanvändare och 3) tillhandahåller samma tjänster i minst tre EU-länder.

Digital Markets Act
Grindvakter