Genomtänkta transaktionsprocesser

För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad transaktion är det viktigt att du som säljare fattar vissa proaktiva beslut inför den potentiella transaktionen. Det finns nämligen en hel del avtals- och skatterelaterade frågor att ta ställning till innan en transaktionsprocess sätter i gång. Fondias erfarna och engagerade transaktions- och finanseringsgrupp hjälper dig hela vägen för att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad transaktion. 

En viktig del i transaktionsprocessens inledande skede är att du som säljare ser över din ägarstruktur. Det är inte endast i samband med en eventuell försäljning som det är viktigt att se över ägarstrukturen utan det kan även finnas anledning att se över strukturen om du t.ex. planerar att ta in nya delägare i bolaget.  

Många entreprenörsföretag träffas av fåmansföretagsregelverket, vilket innebär att det finns en del skatterelaterade frågor att ta ställning till innan en transaktion genomförs. Du som säljare kanske äger dina aktier i målbolaget som privatperson. En försäljning kan då komma att leda till en hög beskattning beroende på hur ditt s.k. gränsbelopp ser ut. Om du i stället äger aktierna i målbolaget genom ett holdingbolag kan eventuell kapitalvinst under vissa förutsättningar bli skattefri i holdingbolaget. Det är därför viktigt för dig som säljare att både kunna förutse och planera din skattesituation inför en kommande försäljning.  

I den inledande fasen av transaktionsprocessen är det även vanligt att ett antal avtal upprättas. Som utgångspunkt behövs ofta ett sekretessavtal, men det kan också vara aktuellt att upprätta en avsiktsförklaring om förhandlingarna förväntas pågå under en längre tid och parterna önskar säkerställa vilka villkor som ska gälla för avtalsförhandlingen. 

Sammanfattningsvis finns det en hel del juridiska frågor att besvara redan i transaktionsprocessens inledande skede. Vi på Fondia hjälper dig hela vägen, från förberedelse till slutförande, med experter inom samtliga affärsjuridiska områden. Med vår expertis hjälper vi dig med att skapa en proaktiv och effektiv transaktionsprocess. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö - välkommen till Fondia!

M&A
Transaktion