10 svenska stjärnor inom dataskydd

Fondia
Insikter 8 november 2022

Dataskydd är ett område som förändras konstant och det gäller att som företag se till att bland annat avtal, policys (såväl interna som externa) och rutiner möter de krav som ställs på företaget i en ständigt föränderlig värld. Vi på Fondia är glada att vi har ett stort team av dataskyddsexperter – med såväl nationell som internationell kompetens - som har lång och bred erfarenhet vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder en värdefull proaktiv rådgivning som skapar värde och minimerar affärsrisk. Sanktionsavgifter om mångmiljonbelopp, badwill genom förlorat förtroende från kunder och marknad eller förbud att använda tjänster och system är exempel på vad som kan drabba företag om regelverket inte följs.

10 DATASKYDDSEXPERTER I SVERIGE

Det svenska teamet inom dataskydd ger bland annat handfasta råd kring efterlevnad av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och ePrivacy-reglerna samt hittar affärsmässiga lösningar på utmaningar inom dataskydd.  Under 2022 har fem nya stjärnor anslutit till Fondias svenska dataskyddsteam, vi är nu 10 experter – och vi fortsätter att växa.  

Vårt trevliga och kunniga team av jurister består av Josefine Karlsson, som ansvarar för kompetensområdet Dataskydd på Fondia, och hjälper företag med att inventera och upprätta grundläggande dokumentation som en organisation behöver för att uppfylla kraven i GDPR vad gäller exempelvis information till individer och register över företagets behandling av personuppgifter.

- Allt fler företag ser vilken djungel av regler det är att förhålla sig till eftersom regelverket inte endast påverkas av nationell lagstiftning och praxis utan även i allra högsta grad vad som händer på EU-nivå och har därför valt att i allt större utsträckning ta hjälp av experter, som oss, för att försäkra sig om en god regelefterlevnad. Genom att efterfrågan blir större på våra tjänster och vi har rekryterat fler jurister med denna kompetens blir det attraktivt att söka sig till oss – både som kund och medarbetare.

Josefine har tidigare arbetat inom klassiska konsultroller men också som inhyrd bolagsjurist och har stor erfarenhet av exempelvis dataskyddsfrågor kopplat till detaljhandel.

I Josefines team ingår också juristerna:

Amir Hajdarevic som hjälper företag att bättre förstå hur de påverkas av att de använder leverantörer från olika internationella företag eller organisationer och vad de måste göra för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter uppfyller de krav som ställs i GDPR.

Anneli Rönn jobbar ofta med kunder som behöver hjälp med att förstå de grundläggande krav som GDPR ställer och bistår därför löpande i frågor om dataskydd, gärna i kombination med ett kommersiellt avtal.

Caroline Heimdahl är en av våra dataskyddsexperter och arbetar frekvent med kunder som anlitar Fondia som dataskyddsombud, men också med Fondias egna regelefterlevnad.

David Malmkvist jobbar med allmänna frågor kring dataskydd, och särskilt granskning av biträdesavtal, och frågor kring kamerabevakning.

Gabriella da Silva Rondahl hjälper våra kunder med framförallt dataskyddsrelaterade frågor som uppstår i samband med kommersiella IT-avtal såsom molntjänstavtal (SaaS) och IT-licensavtal.

Jenny Wetterlin är teamets senaste tillskott och bistår våra kunder med upprättande av policydokument och besvarar allmänna frågor om dataskydd.

Nathalie Grogan jobbar nära våra kunder och hjälper dem i deras utveckling av verksamheten. Som del av det hjälper hon dem ofta med att genomföra konsekvensbedömningar och se till att de har rätt avtal på plats.

Nellie Berntsson hjälper våra kunder med upprättande av policydokument, genomföra konsekvensbedömningar och ta fram checklistor för att skapa en systematik i dataskyddsarbetet.

Mathilde Lecomte hjälper våra kunder med allmänna dataskyddsfrågor och upprättande av policydokument samt dataskyddsklausuler i kommersiella avtal.

Om Dataskydd hos Fondia

Fondias erfarna och kunniga dataskyddsexperter hjälper dig med alla typer av ärenden som rör personuppgiftsbehandling och integritetsskydd. Vi ger bland annat handfasta råd kring efterlevnad av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och ePrivacy-reglerna samt hittar affärsmässiga lösningar på utmaningar inom dataskydd. Våra experter har tillsammans bred erfarenhet från roller som både dataskyddsombud, bolagsjurist, del av ledningsgrupp, del av dataskyddsgrupp och rena konsultroller. Vi erbjuder också tjänsten DPOaaS- dataskyddsombud som en tjänst.

Tveka inte att kontakta oss – välkommen till Fondia!