Viisi nostoa vastuullisuusjuridiikan merkityksestä liiketoiminnalle

Mitkä ovat vastuullisuustyön juridiset riskit?

Mitä yritysjohdon tulee huomioida juuri nyt?

Ja miten juristi voi tukea yritystä vastuullisuustyössä?

1. Vastuullisuus oikeudellistuu vauhdilla

Vastuullisuustyö yrityksissä ei ole uusi ilmiö, mutta oikeudellistuminen on tullut mukaan viimeisen 5 vuoden aikana toden teolla. On selvää, että sama kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa, jolloin muutoksen valmistautumisen merkitys korostuu entisestään. Hallituksen ja operatiivisen johdon tehtävänä on huolehtia siitä, että muutoksiin on varauduttu asianmukaisesti ja ennakoiden. Toisaalta on hyvä arvioida aktiivisesti, mitä liiketoimintamahdollisuuksia muuttuva sääntely- ja toiminataympäristö voi tarjota.

2. Vastuullisuustyö ja riskienhallinta on yksi kokonaisuus

Vastuullisuustyön tulee olla kiinteä osa liiketoimintaa ja jatkossa myös osa riskienhallintaa ja compliance-toiminnon suunnittelua. Lainsäädännön kokonaisuus, eri säädösten keskinäinen merkitys sekä eri oikeudenalojen periaatteet vaikuttavat vastuullisuustyöhön ja ne tulee ottaa huomioon riskien hallitsemiseksi.

3. Sääntelyn lyhyet siirtymäajat tuovat isoja muutoksia nopeasti liiketoiminnan toimintatapoihin

Vastuullisuussääntelylle on tunnusomaista uuden sääntelyn suhteellisen lyhyet siirtymäajat. Tästä hyvänä esimerkkinä on kestävän rahoituksen taksonomia, joka oli luonnoksena ohjelmatasolla 2018, hyväkyttiin 2020 ja tuli voimaan asteittain vuoden 2022 alusta.  Muutaman vuoden aikaikkuna on lyhyt, kun on pitänyt rakentaa kokonaan uudenlainen raportointiprosessi organisaatioon, jossa kaikkia taksonomian edellyttämiä tietoja ei ole välttämättä edes kootusti kerätty aiemmin.

4. Vastuullisuuden oikeudelliset riskit kasvavat

Uskottava vastuullisuustyö on paitsi imagokysymys, jatkossa myös olennainen osa juridista riskienhallintaa. Yritys voi joutua myös juridisesti vastaamaan esimerkiksi sopijakumppaneilleen omista vastuullisuustoimistaan tai pahimmillaan mahdollisista laiminlyönneistä. Liiketoimintasopimuksiin rakennetaan nyt mekanismeja, joilla vastuuta ESG-teemaan liittyvien vaatimusten mukaisuudesta jaetaan sopijapuolten kesken. Vaatii strategista näkemystä, tarkkuutta, juridista osaamista ja neuvotteluvoimaa sopia ehdoista, jotka ovat mahdollisimman myönteiset, sekä tietysti oikeassa suhteessa laajemman vastuullisuuslinjauksen ja strategian kanssa. Mitä sopimuksissanne on sovittu mahdollisista puutteista sopimuksen mukaan toimitettavissa tiedoissa, ja kuka näistä vastaa?

5. Yrityksen tulee valmistautua vastuullista liiketoimintaa koskeviin oikeudenkäyntiriskeihin ja negatiiviseen vaikuttamiseen

Ilmastokanteet ovat vastuullisuusoikeudenkäyntien yksi ilmentymä. Sääntelyn määrä kasvaa ja sisältö tiukentuu ja laajentuu koskemaan myös perinteisesti yhtiöoikeuden alaan kuuluville oikeudenaloille. Onko yrityksenne valmis vastaamaan väitteisiin viherpesusta tai hallituksen vastuusta suhteessa ympäristö-, sosiaalisen vastuun tai ilmastoriskien vaikutusten riittävästä huomioinnista liiketoiminnan kannalta? Tapauksia ESG-oikeudenkäynneistä on maailmalta useita, eikä pohjoismaiset tapaukset ole poissuljettuja. Varsinaisten oikeudenkäynti- ja riitatilanteiden lisäksi pelkkien väitteidenkin vaikutus yrityksen brändiin voi olla suuri.