Vastuullisuusraportointi muuttuu - raportointia koskeva direktiivi hyväksytty EU:ssa

Vastuullisuusraportointidirektiivi ’CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive’ on hyväksytty Euroopan Unionissa lopullisessa muodossaan, kun Euroopan Unionin neuvosto hyväksyi direktiiviehdotuksen 28.11.2022.

Tämä tarkoittaa, että uutta direktiiviä sovelletaan 1.1.2024 alkaen. Soveltamista on kuitenkin porrastettu siten, että raportointivelvoitteet tulevat voimaan 1.1.2024 lukien ensin suurille, jo nyt muuta kuin taloudellista tietoa raportoiville yhtiöille, jotka ovat niin sanotun Non-Financial Reporting Directive (NFRD) piirissä.

Tämän jälkeen soveltamisala laajenee vuosittain kattamaan myös muita ja pienempiä yrityksiä, kunnes täysi soveltamisala on katettu vuonna 2028. Direktiivin soveltamiseen olennaisesti liittyvät EU-tason vastuullisuusraportointistandardit ovat toistaiseksi luonnosvaiheessa, mutta keskeisessä roolissa raportoinnin toteuttamisessa.

Vastuullisuusraportointidirektiivin vaikutukset:

  • Raportointivelvoitteet tulevat vaikuttamaan yli 50 000 yritykseen EU:n laajuisesti

  • Uusi raportointidirektiivi edellyttää raportoidun tiedon varmentamista, sekä aikaisempaa vahvemmin raportointiprosessin määrämuotoisuutta

  • Direktiivi edellyttää olennaisuuden arviointia niin sanotulla kaksoisolennaisuudella (double materiality), joka tarkoittaa vaikutusten arviointia kahteen suuntaan: toimijan vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan ja toisaalta kestävyystekijöiden vaikutuksia toimijaan

  • Direktiivin velvollisuuksia täydentää EU-tason vastuullisuusraportointistandardit (EU Sustainability Reporting Standards ESRS), jotka ovat vielä luonnosvaiheessa ja hyväksyttävinä vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla

Viimeistään nyt on aika arvioida direktiivin vaikutukset liiketoimintaan ja valmistautua raportointivelvoitteiden lisääntymiseen. Pakollisten velvoitteiden lisäksi monet sidosryhmät edellyttävät vastuullisuudesta viestimistä, raportointia ja tietojen jakamista.

Varmistathan siis mahdollisimman pian, että yrityksesi toimii uuden vastuullisuusraportointidirektiivin mukaisesti. Fondian asiantuntijat auttavat yritystäsi vastuullisuuden oikeudellistumiskehityksen hallitsemisessa proaktiivisesti ja liiketoimintalähtöisesti.

Ota rohkeasti yhteyttä: