Huomenna DSM tulee? Tekijänoikeusdirektiivin toimeenpano Suomessa viimeinkin loppusuoralla

Fondia
Blogit 17. marraskuuta, 2022

IPR & Teknologi

Tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun DSM-direktiivin saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä on ollut pitkä ja monisyinen prosessi. EU:n jäsenvaltioiden olisi tullut saattaa direktiivin noudattamisen edellyttämät lakiuudistukset voimaan jo kesällä 2021, mutta alkuperäinen luonnos hallituksen esitykseksi sai siinä määrin kriittisen vastaanoton, että lopullinen esitys kirjoitettiin suurilta osin uusiksi. 

Esityksen kattamat tekijänoikeuslain ja viestintäpalvelulain (entinen tietoyhteiskuntakaari) muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023, mutta vireilletuloasiakirja on edelleen eduskunnan käsittelyssä sivistysvaliokunnan jatkaessa asiantuntijakuulemisiaan. Talousvaliokunnan lausunto oli pääasiassa puoltava, mutta perustuslakivaliokunnan kannan mukaan ehdotus pitäisi tietyiltä osin palauttaa valtioneuvoston uudelleenvalmisteluun tai – jos sivistysvaliokunta päätyy itse valmistelemaan tarvittavat muutokset – lopputulos pitäisi saattaa uudemman kerran perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. Kummassakin tapauksessa alkuperäisessä tavoiteaikataulussa pysyminen vaikuttaa kunnianhimoiselta. 

DSM-direktiivin tarkoituksena on EU:n tekijänoikeussääntelyn modernisointi, ja se on merkittävin uudistus tekijänoikeuden alalla yli 20 vuoteen. Uudistuksen kohteina ovat mm: 

 • Uudet tekijänoikeuden rajoitukset 

  • Tekstin- ja tiedonlouhinta

  • Parodia, karikatyyri, pastissi ja meemit 

  • Opetuksen havainnollistaminen 

  • Kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten käyttö arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa 

 • Tekijän ja esittävän taitelijan asema sopimustilanteissa 

 • Lehtikustantajan lähioikeus 

 • Suojatun sisällön käyttö ns. verkkosisällönjakopalveluissa 

Seuraamme asian etenemistä ja annamme lisätietoja, kun päätöksiä on tehty.

Fondian immateriaalioikeuden ja teknologian asiantuntijat auttavat asiakkaitamme luomaan ja vahvistamaan liiketoimintaansa aineettoman omaisuuden avulla, sekä vähentämään immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä.

Lue lisää, miten voimme auttaa yritystäsi immateriaalioikeuteen liittyvissä kysymyksissä tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme.