EU:n uusi tekijänoikeusdirektiivi luo nykyaikaiset pelisäännöt digitaaliseen toimintaympäristöön

IPR and Technology

Uusi direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla, eli ns. DSM-direktiivi annettiin EU:ssa huhtikuussa 2019, ja se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään vuonna 2021.

Tiivistettynä direktiivin tarkoituksena on:

  • turvata tekijänoikeuksien toteutuminen internetissä;

  • parantaa oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia harjoittaa oikeuksiaan verkkoympäristössä;

  • vahvistaa käyttäjien mahdollisuuksia hyödyntää teoksia mm. opetuksessa, tiedonlouhinnassa ja kulttuuriaineistojen saataville saattamisessa; sekä

  • taata ilmaisunvapauden säilyminen verkkoalustoilla.

Direktiivi sai valmisteluvaiheessa osakseen vastustusta, sillä sen epäiltiin rajoittavan ilmaisunvapautta internetissä ja pakottavan yhtiöt suodattamaan alustoillaan jaettua sisältöä tarpeettoman paljon. Kritiikki kohdistui erityisesti artikloihin 15 ja 17, joita on nimitetty ns. ”linkkiverona” ja ”meemikieltona”.

Mistä uudessa tekijänoikeusdirektiivissä on kyse?

Direktiivin 15 artikla velvoittaa uutispalveluiden tarjoajat, kuten esimerkiksi Google Newsin, maksamaan lehtikustantajille korvauksia artikkelien käyttämisestä palveluissaan. Uusilla säännöillä ei ole tarkoitus kieltää hyperlinkittämistä, ja jatkossakin uutissyötteissä voi käyttää erittäin lyhyitä tekstikatkelmia artikkelista, kunhan palveluntarjoaja ei käytä mahdollisuuttaan väärin.

Direktiivin 17 artikla asettaa internetalustat, kuten Youtuben, Facebookin ja Twitterin, suoraan vastuuseen niille ladatusta sisällöstä. Uusien sääntöjen mukaan sisällönjakopalveluiden on saatava palveluun tallennettuihin sisältöihin lupa oikeudenhaltijalta ennen niiden julkaisemista. Jos lupaa ei ole, palveluntarjoajien on toimittava parhaansa mukaan varmistaakseen, ettei niiden verkkosivustoilla ole luvatonta sisältä. Uudet säännöt koskevat erityisesti suuria sisällönjakoalustoja, jotka hyötyvät rahallisesti käyttäjien niihin lataamasta sisällöstä. Start up -alustojen osalta vaatimukset ovat kevennettyjä.

Direktiivi ei luo uusia oikeuksia tai velvollisuuksia, joten kaikki tällä hetkellä laillinen sisältö on laillista ja jaettavaa myös tulevaisuudessa. Tekijänoikeuksin suojattujen töiden lataaminen internetalustoille esimerkiksi lainaamista, kritiikkiä, arviointia, karikatyyriä tai parodiaa varten on jatkossakin mahdollista, kuten on myös meemien tai GIF:ien jakaminen. Säännöt eivät myöskään koske sisällön lataamista ei-kaupallisiin verkkotietokirjoihin tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoille, eivätkä ne kohdistu internetin yksittäisiin käyttäjiin.

Mitä käytännön vaikutuksia muutoksilla tulee olemaan?

Uudistukset ovat merkittäviä tekijänoikeuksien haltijoiden näkökulmasta, sillä ne vahvistavat oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia vaatia kohtuullisia sopimuksia ja saada reilu korvaus töidensä käytöstä digitaalisilla alustoilla. Tuottajat ja teosten esittäjät voivat vaatia lisäkorvausta jakelijalta, joka hyötyy tuottajan työstä esimerkiksi, jos alun perin sovittu korvaus on kohtuuttoman pieni suhteessa jakelijan saamaan hyötyyn.

Käytännössä alustapalveluntarjoajien tulee jatkossa hankkia lisenssit sisältöihin etukäteen sen sijaan, että loukkaavaa sisältöä blokataan tai tarvittavat luvat hankitaan jälkikäteisesti. Tähän mennessä internetyhtiöillä on ollut vain vähän kannustimia tehdä reiluja lisenssisopimuksia tekijänoikeuksien haltijoiden kanssa, sillä yhtiöillä ei ole vastuuta niille ladatusta sisällöstä.

Direktiivi asettaa vaatimuksia suoraan esimerkiksi teknologiajäteille, joiden tulee jatkossa jakaa tuloja taiteilijoille ja toimittajille. Internetalustapalveluiden tarjoajat eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan Googleen tai Facebookiin, joten lainsäädännöllä voi olla huomattavia vaikutuksia muihinkin alustapalveluita tarjoaviin yhtiöihin. Lainsäädäntö tulee edellyttämään yhtiöiltä investointeja ja uusien teknisten ratkaisujen kehittämistä, jotta tekijänoikeuksien noudattaminen alustoilla toteutuu.

Direktiivin täytäntöönpanoa valmistellaan parhaillaan Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä, ja muutoksia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2021. Jää siis vielä nähtäväksi, millä tavoin direktiivi vaikuttaa tekijänoikeuslakiimme ja millaisia muutosten lopulliset vaikutukset digitaalisille sisämarkkinoille tulevat olemaan.

Linkit: Direktiivi (EU) 2019/790